Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likuma) nosaka priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu 50% apmērā par tādu kravas automašīnas ar pilno masu līdz 3 tonnām iegādi un ar to uzturēšanu saistītām izmaksām, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Kravas automašīna, kuras pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, atbilst N1 kategorijas transportlīdzeklim. Savukārt, kravas furgons ir viens N1 kategorijas kravas automašīnas veidiem.

Jau kādu laiku atpakaļ VID savā mājas lapā ir publicējis savu viedokli par priekšnodokļa atskaitīšanu N1 kategorijas automašīnām. Tajā VID norāda, ka 50% priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi attiecas arī uz kravas automašīnām, kas reģistrētas kā kravas kastes (N1G kategorijas transportlīdzeklis), ja tās netiek izmantotas atbilstošu izmēru un svara kravu pārvadāšanai, bet gan cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai, un tām nav uzstādīta GPS ierīce.

Mūsuprāt, VID paustais viedoklis nav saskaņā ar PVN likumā noteikto, jo kravas kaste vai kravas furgons ir divi atšķirīgi kravas automašīnas veidi un katrai ir sava tehniskā specifikācija. PVN likumā ir noteikts 50% priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums tikai attiecībā uz kravas automašīnām, kas reģistrētas kā kravas furgoni.

Turklāt, fakts, ka VID savu viedokli ir publicējis tikai kā informāciju presei, nevis sadaļā pie nodokļa piemērošanas informatīviem un metodiskiem materiāliem, liek apšaubīt, vai šāda PVN likuma interpretācija ir saskaņā ar PVN likuma normas ieviešanas mērķi un būtību, kā arī ar Eiropas Komisijas sniegto atļauju Latvijai ieviest priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumus attiecībā uz vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem.