Fondu struktūras un aktīvu pārvaldība

Mūsu komandai ir bijusi iespēja konsultēt par līdz šim nebijušām fondu strukturēšanas aktivitātēm Baltijā. Piemēram, kad pirmo reizi Igaunijas vēsturē ieguldījumu pārvaldība no valsts sektora organizācijas nonāca pie privātā fondu pārvaldnieka. Pārcelšana ietvēra pašreizējā tiešo ieguldījumu portfeļa atlases kārtības strukturēšanu un sagatavošanu, kā arī konsultācijas par sarežģītiem publiskā iepirkuma, valsts atbalsta un fondu regulējuma jautājumiem, kā arī akciju iegādes iespēju programmu jautājumiem. Mums ir arī pieredze fonda pārvaldes sabiedrības licences pārveidošanā par alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka (AIFM) licenci, kā arī esam snieguši pilna spektra atbalstu Northern Horizon Capital, kas izveidoja jaunu biržā reģistrētu slēgtu beztermiņa nekustamā īpašuma fondu, Baltic Horizon Fund.

Mēs varam palīdzēt

 • Ieguldījumu fondu darbība
 • Aktīvu pārvaldības regulējums
 • Pensiju fondi
 • Alternatīvo ieguldījumu fondi un AIF pārvaldnieki

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Juridiskais konsultants

  Iron Wolf Capital

  Juridiskais atbalsts Iron Wolf Capital Fund struktūras izveidei un nodibināšanai, ieskaitot atbalstu vadības komandai izvēloties fonda pārvaldnieku konkursā, ko organizēja INVEGA sadarbībā ar ERAB, un pārrunās par partnerības līgumu

  20 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  INVEGA

  Konsultācijas par kolektīvo ieguldījumu fonda struktūras izveidi un nodibināšanu ar diviem apakšfondiem ar kopējo pārvaldāmo aktīvu vērtību 24,1 miljona EUR apmērā

  24 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Northern Horizon Capital

  Igaunijas fonda pārvaldes sabiedrības licences tvēruma paplašināšana uz alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieka (AIFM) licenci, un jauna publiska neierobežota termiņa slēgta nekustamā īpašuma fonda dibināšana

 • Juridiskais konsultants

  Igaunijas Attīstības fonds

  Konsultācijas Igaunijas parlamenta nodibinātai valsts iestādei ar mērķi veicināt atbalstu Igaunijas ekonomikas izaugsmei caur ieguldījumiem intensīvā zinību un tehnoloģiju uzņēmumā tā sākotnējā stadijā

 • Juridiskais konsultants

  SmartCap

  Konsultācijas iespējkapitāla fonda pārvaldes sabiedrībai, kuru ir izveidojis Igaunijas Attīstības fonds, lai pārvaldītu iespējkapitāla fondu Early Fund II, veicot tā tiešā ieguldījumu portfeļa restrukturēšanu

 • Juridiskais konsultants

  Nordea Pensions Estonia

  Konsultācijas par visu pensiju fondu, kurus iepriekš pārvaldīja ERGO Funds, pārvaldes pārņemšanu. Šī pāreja deva Nordea pensiju fondiem 27 000 jaunus investorus un palielināja pārvaldāmo aktīvu apjomu par 65 miljoniem EUR

 • Juridiskais konsultants

  NEFCO

  Parakstīšanās līguma noslēgšana ar BaltCap par kapitāla ieguldījumiem jaunā Baltijas infrastruktūras fondā

  3 miljoni EUR