Fondu struktūras un aktīvu pārvaldība

Mūsu komandai ir bijusi iespēja konsultēt par līdz šim nebijušām fondu strukturēšanas aktivitātēm Baltijā. Piemēram, kad pirmo reizi Igaunijas vēsturē ieguldījumu pārvaldība no valsts sektora organizācijas nonāca pie privātā fondu pārvaldnieka. Pārcelšana ietvēra pašreizējā tiešo ieguldījumu portfeļa atlases kārtības strukturēšanu un sagatavošanu, kā arī konsultācijas par sarežģītiem publiskā iepirkuma, valsts atbalsta un fondu regulējuma jautājumiem, kā arī akciju iegādes iespēju programmu jautājumiem. Mums ir arī pieredze fonda pārvaldes sabiedrības licences pārveidošanā par alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka (AIFM) licenci, kā arī esam snieguši pilna spektra atbalstu Northern Horizon Capital, kas izveidoja jaunu biržā reģistrētu slēgtu beztermiņa nekustamā īpašuma fondu, Baltic Horizon Fund.

Mēs varam palīdzēt

  • Ieguldījumu fondu darbība
  • Aktīvu pārvaldības regulējums
  • Pensiju fondi
  • Alternatīvo ieguldījumu fondi un AIF pārvaldnieki

Sazinieties ar mums