Kapitāla tirgi

Mēs strādājam kā viens birojs un viena komanda visās četrās mūsu pārstāvētajās valstīs un tādēļ mums ir pieejama milzīga zināšanu bāze par valsts parāda darījumiem un uzņēmumu obligācijām (tostarp zaļās kategorijas), un nesen esam tai pievienojuši arī  izsmeļošu informāciju par sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem. Apvienojot reģionālās zināšanas ar vietējo praksi, esam palīdzējuši Nasdaq izveidot pirmo pārrobežu centrālo vērtspapīru depozitāriju Eiropā saskaņā ar jauno CSDR režīmu; esam izstrādājuši tiesisko regulējumu noslēguma ieskaitam Lietuvā sadarbībā ar ISDA; kā arī izstrādājam segto obligāciju tiesību aktus visās trijās Baltijas valstīs, lai bankām radītu jaunu finansējuma rīku un nodrošinātu investoriem jaunu aktīvu klasi.

Mēs varam palīdzēt

  • Licencēšana
  • Tirgus regulējums
  • Komercdarbības noteikumu ievērošana un izpilde
  • Jaunu investīciju produktu izstrāde
  • Tiesību reforma

Sazinieties ar mums