Specializācija > Sektors >

Tehnoloģijas, mediji un telekomunikācijas

Jāievieš inovatīvi pakalpojumi un tehnoloģijas? Vēlaties pārbaudīt, vai Jūsu sniegtie pakalpojumi atbilst likumiem? Esam apvienojuši juridiskās zināšanas no visa mūsu pārstāvētā reģiona, lai palīdzētu klientiem – gan starptautiskiem tehnoloģiju un telekomunikāciju gigantiem, gan vietējiem jaunuzņēmumiem. Mūsu komandas integrētie resursi un ekspertu personiskā interese par tehnoloģijām nodrošina, ka mēs vispirms izprotam klienta tehnoloģijas un tad piedāvājam juridisku padomu.

Sazinieties ar mums

Pakalpojumu platformas ir laipni aicinātas!

Mēs palīdzam jaunu pakalpojumu ieviesējiem, piemēram, viesnīcu un transporta platformām, kas ienāk mūsu tirgos, pārliecināties, ka tie atbilst vietējiem noteikumiem.

Mākoņpakalpojumu eksperti

Vai esat starptautiska sabiedrība, kas vēlas piedāvāt datu pakalpojumus šajā reģionā? Mēs perfekti pārzinām, cik dažādas var būt Jūsu juridiskās vajadzības – no vietējām privātuma tiesībām un autortiesībām līdz energoresursu un nodokļu jautājumiem.

Skaidrība par savām tiesībām un pienākumiem

Jaunizveidotu pakalpojumu sniedzējiem bieži vien grūti saprast, kurš par ko ir atbildīgs, un pat to, kādi likumi uz tiem attieksies. Mums ir plaša pieredze, risinot pakalpojumu sniedzēju atbildības sadalījuma jautājumus – mēs Jums palīdzēsim nonākt pie skaidras kopbildes.

Sazinieties ar mums