Apdrošināšana

Jurista darbā ir svarīgi pārzināt abas stāsta puses, tikai tā var nodrošināt savam klientam vislabāko iznākumu. Apdrošināšanas joma šajā ziņā nav izņēmums. Mēs regulāri konsultējam apdrošināšanas jomas uzņēmumus par produktu izstrādi, būtiskiem prasījumiem, sarežģītiem regulējuma jautājumiem un uzņēmumu apvienošanu, un tajā pašā laikā mēs arī regulāri pārstāvam apdrošinājuma ņēmējus vai apdrošinātos. Ja Jūsu uzņēmumam ir iestājies apdrošināmais gadījums un Jūs vēlaties pārliecināties, lai atlīdzības izskatīšanas procesā Jūsu jautājumi netiktu apieti, Jūs varat paļauties uz mūsu atbalstu katrā etapā. Mēs aizsargāsim Jūsu intereses gadījumā, kad ugunsgrēks vai ūdens radījis kaitējumu ēkai vai iegādes procesā pārkāpti apliecinājumi saskaņā ar apliecinājumu un garantiju polisi, vai jebkas cits. Jūs varat vērsties pie mums ne tikai situācijās, kad jau esat saskārušies ar sekām. Mēs pārzinām nozari ļoti labi un varam sniegt padomu arī apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī, lai pārliecinātos, ka produkts, par kuru Jūs maksājat, nodrošina pareizo segumu riskiem, kas Jums ir visbūtiskākie.

Mēs varam palīdzēt

  • Licencēšana
  • Pārrobežu darbības
  • Konsultācijas par regulējumu
  • Apdrošināšanas produkti
  • Pensijas
  • Banku apdrošināšana
  • Prasījumu pārvaldība
  • Apdrošināšanas strīdi
  • Nodokļu sistēma
  • Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas mediācija

Sazinieties ar mums