Kapitāla tirgi

Mūsu klienti paļaujas uz mums, ka sniegsim viņiem precīzus risinājumus, kas atbilst viņu finanšu pasaules ambīcijām – esam konsultējuši lielākos sākotnējos publiskos piedāvājumus Baltijā pēdējo gadu laikā (kad Tallinas osta ienāca fondu biržā), esam palīdzējuši reģistrēt nekustamā īpašuma fondus Nasdaq Baltic sarakstā un izdot 300 miljonu EUR vērtas obligācijas ambiciozu projektu attīstības finansēšanai, un sniedzām atbalstu Lietuvas valdībai iegūt aizņēmumu valsts vērtspapīru tirgos. Mēs prasmīgi izplānojam obligāciju restrukturizācijas projektus, kā arī pirmstermiņa atpirkšanu. Ja Jums jāizslēdz sabiedrība no regulētā tirgus, mūsu izpratne par šiem procesiem nodrošinās to gludu norisi. Mēs izmantojam savas zināšanas par vērtspapīru veidiem un kapitālu tirgu pilnu dzīves ciklu, lai palīdzētu klientiem gūt panākumus.

Mēs varam palīdzēt

 • Kapitāla piesaistes apkalpošana
 • Aizdevumu apkalpošana
 • Valsts parādzīmju apkalpošana
 • Uzņēmumu publiska pārņemšana
 • Atbalsts ienākšanai regulētos vai citos tirgos
 • Atbalsts korporatīvās pārvaldības jautājumos vērtspapīru tirgū un biržā, kā arī informācijas atklāšanas un sniegšanas prasību nodrošināšana
 • Akciju atsavināšana, atpirkšana un izslēgšana no saraksta
 • Atbalsts ļaunprātīgas tirgus izmantošanas gadījumā

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Juridiskais konsultants

  Elering

  Veiksmīga eiroobligāciju izlaišana. Obligāciju termiņš iestājas 2023. gadā, ik gadu dodot kupona ienākumus 0,875% apmērā, un tās būs reģistrētas Londonas fondu biržā

  225 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Baltic Horizon Fund

  5 gadu nenodrošinātu obligāciju kotēšana Nasdaq Baltic obligāciju sarakstā

  30 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  ERAB, SRSS, plus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Finanšu ministrija

  Tiesiskā regulējuma ietvara izstrāde segtajām obligācijām un vērtspapīrošanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, plus Baltijas mēroga aspektu izskatīšana segto obligāciju ietvaram

 • Juridiskais konsultants

  4finance

  Konsultācijas Eiropas lielākajam mobilo patēriņa kredītu koncernam par 325 miljonu USD obligāciju emisiju ar termiņu – 2022. gads. Obligācijas ir reģistrētas Īrijas Fondu biržas Global Exchange Market

  325 miljoni USD
 • Juridiskais konsultants

  Eurotorg LLC

  Konsultācijas par obligāciju emisiju: visu laiku pirmais Baltkrievijas sabiedrības eiroobligāciju ieguldījums

  350 miljoni USD
 • Juridiskais konsultants

  Lietuvos energija

  Konsultācijas Lietuvos energija (lielākajai enerģētikas grupai Lietuvā) par vidējā termiņa vekseļu programmas izveidi 1 miljarda EUR vērtībā un pirmās daļas emisija 300 miljonu EUR vērtībā, kuru paredzēts iekļaut Luksemburgas Biržā un arī NASDAQ Vilnius parāda vērtspapīru tirdzniecības sarakstā

  300 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  ERAB, SRSS un Lietuvas Finanšu ministrija

  Rekomendācijas Finanšu ministrijai, lai veicinātu ieguldītājinstitūciju investīciju vides attīstību

 • Juridiskais konsultants

  Finanšu ministrija

  Konsultācijas Lietuvas Finanšu ministrijai par divdaļīgu eiroobligāciju emisiju (10 un 30 gadi; 750 un 550 miljoni EUR) saskaņā ar EMTN programmu

  1,3 miljardi EUR