Projektu finansēšana un PPP

Katrs liels un ambiciozs projekts nozīmē arī būtiskus riskus, tas rada ilgtermiņa ietekmi un finansiālās sekas, – visus šos aspektus nepieciešams apzināt un izprast, kā arī nodalīt projekta veicēja, atbalstītāju, pasūtītāju un finansistu starpā. Finansējamais objekts var būt gan ceļš, gan sabiedriska ēka, ko būvē, izmantojot publiskās un privātās partnerības modeli, gan infrastruktūras objekts vai attīstības fonda atbalstīta ražotne. Projekta atbalstītājam ir svarīgi, lai projekta riski tiktu norobežoti no pārējās komercdarbības, – savā pieredzē esam risinājuši šādas un vēl daudzas citas situācijas, lai gan mūsu reģionā šī joma vēl tikai attīstās. Kā finansētājs Jūs gribēsiet zināt aizņēmēja riska profilu un ieņēmumu plūsmu. Paredzam un esam sagatavojušies, ka nākotnē mūsu reģionā projektu skaits palielināsies. Kad ambiciozas  idejas “jāuzliek uz papīra”, mēs runāsim vienā valodā ar finanšu un tehniskajiem ekspertiem un varēsim dot vērtīgu ieguldījumu, strādājot Jūsu projekta konsultantu komandas sastāvā.

Mēs varam palīdzēt

  • Projektu strukturizēšana (ieskaitot nodokļus)
  • Valsts iepirkums
  • Projektu finansēšana
  • Zeme un zonēšana
  • Būvniecība
  • Apdrošināšana
  • Konkurences tiesības un regulētās jomas
  • Projektu finansēšanas, PPP darījumu dokumentācija un pārrunas visās stadijās

Sazinieties ar mums