Tee tutvust algatustega, mida toetasime

  • Peaasi

    2009. aastal Eesti vaimse tervise spetsialistide poolt asutatud MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas ning vaimse tervise teenuste kättesaadavuse suurendamisega.

    Anna hoogu
  • Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

    2000. aastal asutatud MTÜ tegeleb riskilaste ja - perede aitamisega. Riski- ja vähekindlustatud perede lastele ja noortele pakutakse tuge toidu, riiete ja koolitarvete muretsemisel, aga ka erinevate kultuuriürituste korraldamise, huviringidesse suunamise ja personaalse nõustamise näol.

    Anna hoogu