Soraineni kodulehe sisu kannab üksnes informatiivset eesmärki. See ei ole võrdväärne (õiguslikku ega muud laadi) professionaalse nõustamisega ning seega ei tohi seda sel viisil kasutada. Sorainen ei vastuta tegevuste eest, mis põhinevad kodulehel esitatud informatsioonil.

  Soraineni kodulehel esitatud materjalide kasutamine või kodulehele lingi loomine on lubatud ainult Soraineni poolsel kirjalikul loal, mida saab küsida, kontakteerudes Iris Magnusega e-posti aadressil iris.magnus@sorainen.com.

  Privaatsusreeglid

  Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub ka Sorainen andmeid veebilehe www.sorainen.ee külastuste kohta. See aitab meil aru saada, kui kasulik veebileht on ning mida võiks parandada.

  Soraineni andmete kogumise tavad on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, kust te leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid Sorainen kogub, kuidas Sorainen neid kasutab ning kellel neile ligipääs on.

  Sorainen austab õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Sorainenile on oluline, et te saaksite oma õigusi ellu viia –  altpoolt leiate infot, kuidas seda teha.

  Palun leidke aega käesoleva privaatsuspoliitika lugemiseks ning kontakteeruge Soraineniga, kui teil on küsimusi või ettepanekuid.

  Vastutav andmetöötleja

  Soraineni Eesti, Läti, Leedu ning Valgevene kontorid (Sorainen) on teie andmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontorite kontaktinformatsioon on leitav siit.

  Soraineni kontorid on omavahel kokku leppinud, millised on nende rollid ja suhe teiega.

  Soraineni andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda meilitsi aadressil: privacy@sorainen.com.

  Milliseid andmeid Sorainen kogub ning kuidas neid kasutatakse?

  Veebilehe sirvimise statistika

  Sorainen täiustab pidevalt  oma veebilehte ning soovib teha selle nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks on Sorainenil vaja teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehte külastavad, millist brauserit ja millist seadet nad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad ning millistest regioonidest külastajad tulevad, ja muud sarnast demograafilist teavet ja statistikat.

  Sorainen kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab Sorainenil salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

  Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google Analytics töötab ja millist informatsiooni see lubab koguda ja analüüsida, leiate siit.

  Sorainen kasutab neid andmeid selle alusel, et Sorainenil on äripartnerina õigustatud huvi parandada meie arusaama kliendi vajadustest ning eelistustest, et osutada paremaid teenuseid ja teha Soraineni poolt avaldatav informatsioon veelgi kättesaadavamaks.

  Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud siin.

  Logid

  Server, mis majutab Soraineni veebilehte, võib salvestada päringuid, mida te serverile teete (veebiaadress, mida te avate, teie poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

  Sorainen kogub sellised andmeid seetõttu, et Sorainenil on õigustatud huvi tagada Soraineni veebilehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus.

  Küpsised

  Mis on küpsised?

  Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui te külastate veebilehte uuesti või kui te liigute ühelt lehelt teisele.

  Kuidas kasutab Sorainen küpsiseid?

  Soraineni veebileht kasutab küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni teie IP aadressi ja sirvimise kohta, näiteks nagu veebilehed, mida te olete külastanud, ning info selle kohta, kui kaua te igal veebilehel aega olete veetnud, ning võimaldab veebilehel meeles pidada teie süsteemi ja eelistusi.

  Teised küpsised võimaldavad Sorainenil jälgida veebilehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega – Sorainen kasutab seda informatsiooni, et analüüsida külastajate käitumist ja parandada külastajate kogemust. Need küpsised paigutab ja neid kasutab tööriist Google Analytics.

  Küpsiste nõusoleku eelistuste haldamiseks ja kehtivate seaduste järgimise tagamiseks kasutab Sorainen CookieYes teenust.

  Küpsiseid vajatakse ainuüksi veebilehe tehniliseks funktsioneerimiseks. Siiski on oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

  Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Soraineni õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

  Kuidas küpsiseid kontrollida?

  Te saate oma soovi kohaselt küpsiseid kontrollida ja/või kustutada. Üksikasjad leiate siit. Te saate kustutada kõik küpsised, mis teie arvutis juba on, ning enamikke brausereid on võimalik nii seadistada, et brauser ei luba edaspidi nende paigutamist. Siiski, kui te soovite seda teha, siis võib juhtuda, et te peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

  Turundus

  Kui te tellite Soraineni veebilehelt Soraineni uudiskirja või annate muul moel oma ärialase kontaktinformatsiooni Sorainenile, siis võib Sorainen saata teile teavitusi, uudiskirju ja õigusalaseid teateid, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Sorainen kasutab teie kontakte sellise kommunikatsiooni edastamiseks, leiate rubriigist Turundustingimused.

  Profileerimine

  Sorainen võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid Sorainen ei koosta külastajate kohta individuaalseid profiile.

  Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

  Soraineni veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Soraineni turunduse  ja IT-osakonnad, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

  Soraineni koostööpartnerid, kes edastavad Sorainenile veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

  Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA  Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda siin.

  Küpsistele pääseb ligi koostööpartner Google Marketing Platform.

  Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, millega tunnustatakse piisavat andmekaitse taset Valgevenes. Seetõttu on Soraineni Valgevene kontoril juurdepääs isikuandmetele Soraineni Valgevene ja teiste Soraineni kontorite vahel sõlmitud lepingu alusel, mis vastab Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüplepingutingimustele. Lisaks asuvad meie serverid EL-is ning oleme rakendanud andmete jagamise piiranguid tagamaks, et Balti riikide klientide andmeid ei jagata Soraineni Valgevene kontoriga ilma seadusest tulenevate põhjusteta. Te võite paluda Sorainenilt lepingu koopiat, pöördudes Soraineni andmekaitseametniku poole aadressil privacy@sorainen.com.

  Kui kaua Sorainen andmeid hoiustab?

  Sorainen kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

  Küpsised kehtivad tavaliselt lühikesel perioodil (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

  Teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi teostada

  Kontakteerudes Soraineniga meili privacy@sorainen.com teel, võite te teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

  Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

  Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

  Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, säilitab Sorainen ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Soraineniga sõlminud.

  Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

  Õigus esitada kaebus

  Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit.

  Turundustingimused

  Sorainen soovib klientidele ning teistele isikutele, kes on huvitatud e-posti teel teavituste saamisest, tuua asjakohaseid ja õigeaegseid uudiseid, õigusalaseid teavitusi, kutseid üritustele ning muud informatsiooni. Seejuures järgib Sorainen teie privaatsuse tagamise huvides käesolevat privaatsuspoliitikat.

  Käesolev poliitika kirjeldab andmeid, mida Sorainen teie kohta turunduskommunikatsiooni eesmärgil kogub, kuidas Sorainen neid kasutab ning kellele Sorainen neid avaldab. Lisaks leiate te käesolevast dokumendist olulist informatsiooni valikute kohta, mida teil on võimalik seoses oma andmetega teha ning teie muude õiguste kohta.

  Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning kontakteeruge Soraineniga, kui teil on seoses sellega küsimusi või ettepanekuid.

  Vastutav andmetöötleja

  Soraineni Eesti, Läti, Leedu ning Valgevene kontorid (Sorainen) on teie andmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontorite kontaktinformatsioon on leitav siit.

  Soraineni andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda meili teel aadressil: privacy@sorainen.com.

  Soraineni poolt kogutavad isikuandmed ja nende kasutamine

  Soraineni meili teel edastatava uudiskirjaga on võimalik liituda veebilehel www.sorainen.com, sisestades veebivormi oma kontaktinformatsiooni (nimi, e-post, ettevõte).

  Lisaks kogub Sorainen teie ärialaseid kontaktandmeid, kui te kohtumistel või üritustel vahetate Soraineniga visiitkaarte või kui te annate oma kontaktandmeid, kui te Soraineni üritustele registreerute.

  Sorainen saadab turunduskommunikatsiooni vaid e-posti teel ning proovib adresseerida kirjad vaid neile, kellele need võiksid kõige rohkem huvi pakkuda.

  Kui Sorainen saadab teile meili, võib Sorainen koguda statistilisi andmeid postitusele reageerimise kohta, näiteks kas te avate meili, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. Sorainen teeb seda nii, et jälgib registreeritud informatsiooni veebilehe külastuse kohta või läbi küpsiste kasutamise (kui te annate selleks nõusoleku).

  Kui te tellite veebilehelt Soraineni teavitusi, siis kasutab Sorainen teie andmeid teie nõusoleku alusel.

  Muudel juhtudel, kui te vabatahtlikult vahetate oma ärialaseid kontaktandmeid Soraineniga, saadab Sorainen teile turunduskommunikatsiooni seepärast, et Sorainenil on õigustatud huvi säilitada teiega või ettevõttega, keda te esindate, ärialast suhet. Sorainen jälgib kommunikatsiooni statistilist efektiivsust eesmärgiga parandada Soraineni suhtlust.

  Et saada rohkem teavet andmete kohta, mida kogutakse küpsistega või automaatselt, kui te külastate Soraineni veebilehte, lugege palun Soraineni privaatsusreegleid.

  Sorainen võib filmida või pildistada Soraineni poolt korraldatud üritusi. Video- või fotomaterjali, millel võib esineda teie kujutis, võib Sorainen hiljem jagada galeriina kõigile samal üritusel osalejatele või kasutada Soraineni üldistel turunduseesmärkidel.

  Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

  Teie isikuandmed võivad olla avalikustatud:

  • Soraineni töötajatele ja juristidele Soraineni Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene kontorites, kes on teiega kontaktis või kes vastutavad turunduse eest.
  • Kolmandatest isikutest Soraineni teenusepakkujatele, sh turundusettevõtetele, infotehnoloogia teenuse pakkujatele, audiitorettevõtetele ja teistele sellises ulatuses, mis on vajalik turunduskommunikatsiooni haldamiseks.

  Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, millega tunnustatakse piisavat andmekaitse taset Valgevenes. Seetõttu on Soraineni Valgevene kontoril juurdepääs isikuandmetele Soraineni Valgevene ja teiste Soraineni kontorite vahel sõlmitud lepingu alusel, mis vastab Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüplepingutingimustele. Te võite paluda Sorainenilt lepingu koopiat, pöördudes Soraineni andmekaitseametniku poole.

  Kui kaua Sorainen Teie andmeid säilitab?

  Teie kontaktinformatsiooni ning äritegevuse ja elukutsega seotud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse turunduslikel eesmärkidel seni, kuni Sorainen on teile või teie poolt esindatavale organisatsioonile õigusteenuste pakkuja. Sorainen võtab kasutusele kõik jõukohased meetmed, et tagada aegunud isikuandmete uuendamine ja selliste isikuandmete kustutamine, mis ei ole enam vajalikud.

  Isikuandmeid, mida kasutatakse teile uudiskirjade saatmiseks, hoiustatakse ja töödeldakse sellel eesmärgil seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või uudiskirjade saamisest loobute; isikuandmeid ei hoita alles kauem kui 2 aastat pärast teie viimast kontakti Soraineniga uudiskirjadega seoses.

  Teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi teostada

  Kontakteerudes Soraineniga meili privacy@sorainen.com teel, saate te teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • paluda oma isikuandmete parandamist;
  • paluda oma isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

  Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

  Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

  Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, säilitab Sorainen ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Soraineniga sõlminud.

  Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes, või külastades veebilehti:

  Õigus esitada kaebus

  Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

   

  Kandideerija isikuandmete töötlemise reeglid

  Kuidas me teie andmeid kasutame?

  Kui te kandideerite Soraineni advokaadiks või töötajaks, säilitame ning töötleme isikuandmeid, mida olete meile esitanud (sh andmeid, mis on esitatud CV-s, kaaskirjas, intervjuu jooksul vms) selleks, et hinnata teie sobivust konkreetsele ametikohale, et lõpetada valikuprotseduur ning kui asjakohane, esitada töö- või praktikakohapakkumine. Meil on õigustatud huvi valida konkreetsele ametikohale sobivaimad isikud, kelle pühendumus ja kogemus on piisav.

  Selleks, et hinnata teie sobivust ametikohale, võime ühendust võtta teie haridusasutuse ja/või endiste tööandjatega, et saada informatsiooni teie kvalifikatsiooni, oskuste ja ametialaste omaduste kohta. Samuti soovime võimalusel saada asjakohast informatsiooni teie praeguselt tööandjalt, kuid seda ainult teie nõusolekul. Juhul, kui olete sellega nõus, palun andke meile sellest teada, kui oma dokumendid meile esitate.

  Soraineni Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene kontorid (Sorainen) on teie isikuandmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontorite kontaktandmed on kättesaadavad siin.

  Soraineni kontori asjakohased kohustused ning suhe teiega on sätestatud kokkulepetega teie ja vastava kontori vahel. Soraineni Andmekaitseametnikuga saab suhelda meili teel: privacy@sorainen.com.

  Kuna  Euroopa Komisjon pole veel teinud otsust piisava andmekaitse taseme kohta Valgevenes, on Soraineni Valgevene kontoril ligipääs isikuandmetele lepingu alusel, mis on sõlmitud Soraineni Valgevene kontori ja teiste kontorite vahel. Lepingule kohalduvad Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimused. Kui soovite lepingu teksti näha, pöörduge vastava sooviga Soraineni Andmekaitseametniku poole.

  Kellel on teie andmetele ligipääs?

  Me tagame, et hoiame teie andmeid turvaliselt ja konfidentsiaalsena.

  Ligipääs teie andmetele on antud Soraineni töötajatele, kes vastutavad värbamisprotsessi eest, ning nende nõustamis- ja ärivaldkondade juhtidele, kelle jaoks värbamisprotsessi läbi viiakse.

  Soraineni IT-osakonnal võib olla ligipääs teie andmetele arvuti tarkvara hoolduste ja operatsioonide teostamiseks vaid ulatuses, mis on vajalik, et tagada tarkvara korralik funktsioneerimine.

  Mis tahes andmeid, mida olete meile esitanud, ei kasutata mitte mingil muul otstarbel ega edastata teistele.

  Kui kaua me teie andmeid säilitame?

  Andmeid säilitatakse ja töödeldakse ühe aasta jooksul alates andmete saamisest. Kui te annate selleks nõusoleku, siis võime säilitada teie isikuandmeid kolme aasta jooksul, et kaaluda teie sobivust ametikohale ja võtta teiega tulevikus ühendust, kui teie profiilile vastav vaba töökoht on olemas.

  Kui teiega otsustatakse leping sõlmida, säilitame valimisega seotud andmeid viisil ja perioodil, mis kohaldub Soraineni personali isikuandmete töötlemisele. Vastav info esitatakse teile lepingu sõlmimisel.

  Millised on teie õigused?

  Teil on õigus oma isikuandmeid, mida me töötleme, näha ning nõuda nende parandamist, täiendamist ja uuendamist. Selleks saatke meile e-kiri aadressile: privacy@sorainen.com. Võite seda e-posti aadressi kasutada ka selleks, et õiguslikel alustel piirata oma isikuandmete töötlemist.

  Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete edaspidisele töötlemisele värbamise eesmärgil ning nõuda oma andmete eemaldamist, saates meile vastava taotluse e-posti aadressile privacy@sorainen.com.

  Kuhu pöörduda seoses õiguste rikkumisega?

  Kui teile tundub, et teie privaatsusõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus asjakohasele asutusele EL-i liikmesriigis, kus te asute. Selliste ametiasutuste kontaktandmed leiate siit.