Meist

Ühtne meeskond teie teenistuses

Oleme äriõigusele keskendunud rahvusvaheline advokaadibüroo. Meie terviklik meeskond teenib üht eesmärki - aidata klientidel olla äris edukad.

Meil on 44 partnerit ning üle 250 advokaadi ja maksueksperdi, kes nõustavad kliente kõikides meie regiooni puudutavates äri- ja maksuõiguse küsimustes. 1995. aastast tegutsev büroo on olnud nii rahvusvahelistele kui kohalikele klientidele heaks nõuandjaks paljudes olulistes kaasustes.

 • Loodud 1995. aastal
 • 44 partnerit
 • 250+ advokaati ja maksunõustajat
 • 80 000+ kaasust
 • 15 000+ klienti

15 000 klienti, üks lähenemisviis

Oleme heaks partneriks kohalikele, regionaalsetele ja rahvusvahelistele ettevõtetele, et ellu viia oma sihti: aidata klientidel olla oma äris edukas, et sel moel kasvatada üldist jõukust ja heaolu meie regioonis.

Meie väärtused:

 • Kliendikesksus ja äriline mõtlemine – pakume igale kliendile just sellist lahendust, mis aitab tema ettevõttel edukas olla.
 • Täiuslikkus ja uuendusmeelsus – kõik me anname alati endast parima. Püüd täiuslikkusele tugineb pidevale enesearendamisele ja uuendusmeelsusele.
 • Meeskonnatöö ja oskusteabe jagamine – toetame alati töötajate individuaalset algatusvõimet ja loovust, kuid kõige tuumaks on meie jaoks meeskonnatöö.
 • Eetilisus ja austus – meie tegevuse alustaladeks on usaldusväärsus, ausus ja lojaalsus. Suhtume üksteisesse ja kõikidesse, kellega me töötame, viisakuse ja lugupidamisega.

Palju eri kogemusi, üks äriteenuste süsteem

Soraineni kontorid toimivad ühtse ökosüsteemina ISO 9001 sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise ja ISO 27001 sertifitseeritud infoturbe juhtimissüsteemi all. Meie kontorid ja advokaatide meeskond jagavad oma kogemusi ning teadmisi uusima tehnoloogia abil. Kui meie advokaadid seisavad silmitsi mõne probleemiga, saavad nad tugineda kogu Soraineni rahvusvahelise meeskonna kogemusele. Nad ei pea asju nullist leiutama, vaid saavad keskenduda klientidele sobivate õiguslahenduste leidmisele.

Kasutame kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi:

Green Meadow Document Drafter, õigusdokumentide automatiseerimise tarkvara

Luminance, tehisintellekt, mis aitab läbi viia ühinemiste ja ülevõtmiste juriidilisi auditeid

xLaw, õigusalast infot koondav ja süstematiseeriv rakendus, mis aitab muuta juristide töö efektiivsemaks

Jarvis, dünaamiline õigusnõustamise ja kliendisuhete halduse tööriist

Definely, tööriist juriidiliste dokumentide koostamiseks ja läbivaatamiseks

Oleme nii advokaatide kui inimestena maailmaparandajad

Tahame anda Sorainenis oma panuse, et maailm muutuks paremaks paigaks. Seepärast toetame algatusi, millesse usume. Meie jätkusuutlikkuse strateegia on üles ehitatud kolmele sambale: advokaaditöö, heategevuse toetamine ja kindlate väärtuste järgimine oma igapäevaelus. Loe lähemalt meie raportist „2023 Sustainability Report“. Möödunud aastal avaldasime oma esimese jätkusuutlikkuse raporti, mis on kättesaadav siit.

ESG põhimõtete järgimine on meie tegevuse tugitalaks ja astume järjekindlalt samme jätkusuutlikke ärilisi eeliseid ning mõõdetavat väärtust loova mudeli suunas. Soraineni ESG poliitika loob visandi ettevõtteülesest lähenemisest ESG põhimõtete lõimimisel meie äritegevusse ja protsessidesse. Poliitika eesmärgiks on tagada, et käitume vastutustundlikult ja saavutame kõik oma jätkusuutliku arengu eesmärgid.

Õigusalane töö. Advokaadibüroona avaldame oma tegevusega suurimat mõju oma õigusteadmisi kasutades, seega:

 • toetame ja koolitame üliõpilasi
 • anname tasuta (pro bono) õigusabi
 • aitame teha seadusi paremaks
 • osaleme mitmete organisatsioonide töös ja juhtimises
 • võtame olulistel teemadel ühiskonnas sõna
 • arendame uusi “rohelisemaid” õigussuundi
 • ei lähe kliente teenindades kunagi oma väärtustega vastuollu

Tasuta õigusabi anname peamiselt läbi Shared Mission programmi. Alustasime programmiga 2020. aastal, et toetada piirkonna kiiremat taastumist COVID-19 pandeemiast põhjustatud tervise – ja majanduskriisist. Jagasime 100 000 euro väärtuses õigusabi enam kui 20 organisatsioonile, keda nõustas kokku üle 40 advokaadi. Huvi programmi vastu andis märku, et sellega tuleb jätkata.

Heategevuse toetamine. Igal aastal anname oma panuse heategevusse.

Ja mis eriti lahe – meie inimesed osalevad ise ühiskondlikes algatustes, mis neid kõnetavad. Paljud meist on vabaühenduste toetajad või vabatahtlikud, aga ka ise asutajate või juhatuse liikmete ridades. Ja kui kolleegid appi kutsuvad, asub meeskond rõõmuga sappa.

Elame oma väärtuste järgi. Järgime oma igapäevases elus põhimõtteid, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule maailmakorraldusele ja parematele inimsuhetele.

 • Säästev eluviis. Püüame muuta oma kontorid aina rohelisemaks, kus prügi sorteerimine, plastiku vältimine ja energiat säästvad seadmed on muutunud elu osaks.
 • Austus kõigi vastu. Usume, et kõik inimesed on võrdsed ning näitame seda välja oma tegude ja personalipoliitikaga.

Nagu paljud organisatsioonid, oleme meiegi valinud välja ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärgid, mis on meile südamelähedased ja seotud meie igapäevase tegevusega.

Rahvusvaheline tunnustus

Meie töö väärtuse tõeline mõõdupuu on klientide rahulolu, kuid me tunneme heameelt ka avaliku tunnustuse üle, millest kõnelevad meie võidetud rahvusvahelised auhinnad. Meid on arvanud Baltimaade tippklassi büroode sekka rahvusvahelised õigusväljaanded The Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global ja IFLR1000 ning tehingute edetabeleid välja andev Mergermarket.

Meid on tunnustanud:

THE LAWYER

Euroopa Aasta Advokaadibüroo 2016 ja Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2017, 2016 ja 2014 muljetavaldava kasvu, selge arenguvisiooni ja võimsa rahvusvahelise kliendibaasi eest.

CHAMBERS EUROPE

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2023 ja 2014 suurepärase klienditeeninduse, suurte innovaatiliste tehingute nõustamise ja kiire kasvu taganud strateegiliste arenguplaanide eest.

IFLR

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2021, 2020, 2018, 2014, 2013, 2012, 2010 ja 2009 kõige keerukamate ja uuenduslikumate võla-, aktsia- ja kapitaliturutehingute, projektide finantseerimise, restruktureerimise ning M&A tehingute nõustamise eest.

MERGERMARKET

Kesk- ja Ida-Euroopa aasta M&A nõustaja 2021, Baltikumi Aasta M&A Õigusnõustaja 2022, 2021, 2017, 2015, 2014, 2012 ja 2008 kõige suurema nõustatud M&A tehingute hulga ja kõrgeima koguväärtusega tehingute nõustamise eest Baltimaades.

INTERNATIONAL TAX REVIEW

Baltikumi Aasta Maksunõustaja 2022, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011 ja 2010 ning Baltikumi Aasta Siirdehindade Nõustaja 2018 ja 2013 kõige uuenduslikuma rahvusvahelise ja piiriülese maksunõustamise eest regioonis.