Meist

Ühtne meeskond teie teenistuses

Oleme äriõigusele keskendunud rahvusvaheline advokaadibüroo. Meie terviklik meeskond teenib üht eesmärki - aidata klientidel olla äris edukad.

Meil on 46 partnerit ning üle 250 advokaadi ja maksueksperdi, kes nõustavad kliente kõikides meie regiooni puudutavates äri- ja maksuõiguse küsimustes. 1995. aastast tegutsev büroo on olnud nii rahvusvahelistele kui kohalikele klientidele heaks nõuandjaks paljudes olulistes kaasustes.

  • Loodud 1995. aastal
  • 46 partnerit
  • 250+ advokaati ja maksunõustajat

Meie sihiks on kasvatada heaolu

Oleme heaks partneriks kohalikele, regionaalsetele ja rahvusvahelistele ettevõtetele, et ellu viia oma sihti: aidata klientidel olla oma äris edukas, et sel moel kasvatada üldist jõukust ja heaolu meie regioonis.

Meie väärtused:

  • Kliendikesksus ja äriline mõtlemine – pakume igale kliendile just sellist lahendust, mis aitab tema ettevõttel edukas olla.
  • Täiuslikkus ja uuendusmeelsus – kõik me anname alati endast parima. Püüd täiuslikkusele tugineb pidevale enesearendamisele ja uuendusmeelsusele.
  • Meeskonnatöö ja oskusteabe jagamine – toetame alati töötajate individuaalset algatusvõimet ja loovust, kuid kõige tuumaks on meie jaoks meeskonnatöö.
  • Eetilisus ja austus – meie tegevuse alustaladeks on usaldusväärsus, ausus ja lojaalsus. Suhtume üksteisesse ja kõikidesse, kellega me töötame, viisakuse ja lugupidamisega.

Palju eri kogemusi, üks ökosüsteem

Soraineni kontorid toimivad ühtse ökosüsteemina ISO 9001 sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise ja ISO 27001 sertifitseeritud infoturbe juhtimissüsteemi all. Meie kontorid ja advokaatide meeskond jagavad oma kogemusi ning teadmisi uusima tehnoloogia abil. Kui meie advokaadid seisavad silmitsi mõne probleemiga, saavad nad tugineda kogu Soraineni rahvusvahelise meeskonna kogemusele. Nad ei pea asju nullist leiutama, vaid saavad keskenduda klientidele sobivate õiguslahenduste leidmisele.

Kasutame kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi:

Green Meadow Document Drafter, õigusdokumentide automatiseerimise tarkvara

Luminance, tehisintellekt, mis aitab läbi viia ühinemiste ja ülevõtmiste juriidilisi auditeid

xLaw, õigusalast infot koondav ja süstematiseeriv rakendus, mis aitab muuta juristide töö efektiivsemaks

Jarvis, dünaamiline õigusnõustamise ja kliendisuhete halduse tööriist

Definely, tööriist juriidiliste dokumentide koostamiseks ja läbivaatamiseks

NUIX - kriminaaluurimiste jaoks kasutatav tarkvara

Oleme nii advokaatide kui inimestena maailmaparandajad

Tahame anda Sorainenis oma panuse, et maailm muutuks paremaks paigaks. Seepärast toetame algatusi, millesse usume. Meie jätkusuutlikkuse strateegia on üles ehitatud neljale sambale: meie töö ja kliendid, meie inimesed, meie mõju ühiskonnale ja meie mõju keskkonnale.

Nagu paljud organisatsioonid, oleme meiegi valinud välja ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärgid, mis on meile südamelähedased ja seotud meie igapäevase tegevusega.

Kõrgeimad tulemused rahvusvahelistes õigusväljaannetes

Klientide rahulolu on meie edu tõeliseks mõõdupuuks, kuid me tunneme heameelt ka avaliku tunnuste üle, millest kõnelevad rahvusvahelisel tasemel võidetud auhinnad ja kõrged tulemused rahvusvahelistes edetabelites. Nelja suure rahvusvahelise õigusväljaande (Legal 500, Chambers, IFLR ja ITR) 2023. aasta edetabelite kohaselt paistab Sorainen välja kui tugevaim advokaadibüroo Baltikumis, olles teeninud enim hulk Tier 1 tunnustusi.

Meid on tunnustanud:

THE LAWYER

Euroopa Aasta Advokaadibüroo 2016 ja Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2017, 2016 ja 2014 muljetavaldava kasvu, selge arenguvisiooni ja võimsa rahvusvahelise kliendibaasi eest.

CHAMBERS EUROPE

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2023 ja 2014, suurepärase klienditeeninduse, suurte innovaatiliste tehingute nõustamise ja kiire kasvu taganud strateegiliste arenguplaanide eest.

IFLR

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2024, 2020-2021, 2018, 2012-2014 ja 2009-2010 kõige keerukamate ja uuenduslikumate võla-, aktsia- ja kapitaliturutehingute, projektide finantseerimise, restruktureerimise ning M&A tehingute nõustamise eest.

MERGERMARKET

Kesk- ja Ida-Euroopa aasta M&A nõustaja 2021, Baltikumi Aasta M&A Õigusnõustaja 2021-2022, 2017, 2014-2015, 2012 ja 2008 kõige suurema nõustatud M&A tehingute hulga ja kõrgeima koguväärtusega tehingute nõustamise eest Baltimaades ning Kesk- ja Ida-Euroopas.

INTERNATIONAL TAX REVIEW

Baltikumi Aasta Maksunõustaja 2022, 2018-2020, 2014-2016 ja 2010-2012 ning Baltikumi Aasta Siirdehindade Nõustaja 2018 ja 2013 kõige uuenduslikuma rahvusvahelise ja piiriülese maksunõustamise eest regioonis.