Meist

Neli kontorit, üks meeskond

Oleme äriõigusele keskendunud regionaalne advokaadibüroo, mille kontorid Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes töötavad ühtse tervikuna.

Meil on 33 partnerit ning üle 200 advokaadi ja maksueksperdi, kes nõustavad kliente Balti riike ja Valgevene puudutavates äri- ja maksuõiguse küsimustes. 1995. aastast tegutsev büroo on andnud õigusnõu enam kui 80000 eri kaasuses, mille hulgas on üle 1000 ühinemis- ja ülevõtmistehingu.

  • Loodud 1995. aastal
  • 33 partnerit
  • 200+ advokaati ja maksunõustajat
  • 80 000+ kaasust
  • 10 000+ klienti

10 000 klienti, üks lähenemisviis

Oleme heaks partneriks kohalikele, regionaalsetele ja rahvusvahelistele ettevõtetele, et ellu viia oma sihti: aidata klientidel olla oma äris edukas, et sel moel kasvatada üldist jõukust ja heaolu Balti riikides ja Valgevenes.

Meie väärtused:

  • Kliendikesksus ja äriline mõtlemine – pakume igale kliendile just sellist lahendust, mis aitab tema ettevõttel edukas olla.
  • Täiuslikkus ja uuendusmeelsus – kõik me anname alati endast parima. Püüd täiuslikkusele tugineb pidevale enesearendamisele ja uuendusmeelsusele.
  • Meeskonnatöö ja oskusteabe jagamine – toetame alati töötajate individuaalset algatusvõimet ja loovust, kuid kõige tuumaks on meie jaoks meeskonnatöö.
  • Eetilisus ja austus – meie tegevuse alustaladeks on usaldusväärsus, ausus ja lojaalsus. Suhtume üksteisesse ja kõikidesse, kellega me töötame, viisakuse ja lugupidamisega.

Leda Iržikevičienė

Soraineni äriteenuste juht

Palju eri kogemusi, üks äriteenuste süsteem

Soraineni kontorid toimivad koos ühe ökosüsteemina ISO 9001 sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise all. Meie kontorid ja advokaatide meeskond jagavad oma kogemusi ning teadmisi uusima tehnoloogia abil. Kui meie advokaadid seisavad silmitsi mõne probleemiga, saavad nad tugineda kogu Soraineni rahvusvahelise meeskonna kogemusele. Nad ei pea asju nullist leiutama, vaid saavad keskenduda klientidele sobivate õiguslahenduste leidmisele.

Meie kasutuses on kaasaegsed tehnoloogilised lahendused:

Avokaado, pilvepõhine tarkvaraplatvorm lepingute ja teiste õigusdokumentide automatiseerimiseks

Luminance, tehisintellekt, mis aitab läbi viia ühinemiste ja ülevõtmiste juriidilisi auditeid

xLaw, õigusalast infot koondav ja süstematiseeriv rakendus, mis aitab muuta juristide töö efektiivsemaks

Jagatud siht

Tahame muuta maailma paremaks paigaks. Seepärast panustame projektidesse, millesse meil on usku.

Soraineni Eesti kontor toetab rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuvat organisatsiooni Youth for Understanding, heategevust toetavat algatust „Annetame aega”, keskkonnahoidlikku projekti Teeme Ära, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ning puudustes peresid ja erivajadusega lapsi abistavat MTÜ-d Naerata Ometi. Lisaks teeme juba aastaid koostööd Eesti Kunstimuuseumi ning riskilapsi ja -peresid abistava Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusega.

Soraineni Läti kontor teeb koostööd Läti Palliatiivravi Ühinguga. Samuti osalevad Läti kontori töötajad iga-aastasel Santa lõbujooksul Riia vanalinnas, et koguda raha haigete laste taastusraviks.

Soraineni Leedu kontor toetab Vilniuse rahvusvahelist filmifestivali “Kino Pavasaris” ja võtab ühiselt osa iga-aastasest Teeme Ära talgupäevast.

Üks Soraineni olulisi eesmärke on aidata kaasa majandus- ja õiguskeskkonna arengule riikides, kus me õigusteenust osutame. Sorainen esitab sageli nii omal algatusel kui ka mitmete organisatsioonide (nt advokatuuri) liikmena ettepanekuid seaduste täiendamiseks.

Sorainen on asutajaliige Balti riikide riski- ja erakapitali assotsiatsioonides EstVCALatVCA ja LitVCA, et ühiselt üles ehitada kapitaliturgude arengut toetav ökosüsteem.

Rahvusvaheline tunnustus

Meie töö väärtuse tõeline mõõdupuu on klientide rahulolu, kuid me tunneme heameelt ka avaliku tunnustuse üle, millest kõnelevad meie võidetud rahvusvahelised auhinnad. Meid on arvanud Baltimaade tippklassi büroode sekka rahvusvahelised õigusväljaanded The Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global ja IFLR1000 ning tehingute edetabeleid välja andev Mergermarket.

Meid on tunnustanud:

THE LAWYER

Euroopa Aasta Advokaadibüroo 2016 ja Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2017, 2016 ja 2014 muljetavaldava kasvu, selge arenguvisiooni ja võimsa rahvusvahelise kliendibaasi eest.

CHAMBERS EUROPE

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2014 suurepärase klienditeeninduse, suurte innovaatiliste tehingute nõustamise ja kiire kasvu taganud strateegiliste arenguplaanide eest.

IFLR

Baltikumi Aasta Advokaadibüroo 2018, 2014, 2013, 2012, 2010 ja 2009 kõige keerukamate ja uuenduslikumate võla-, aktsia- ja kapitaliturutehingute, projektide finantseerimise, restruktureerimise ning M&A tehingute nõustamise eest.

MERGERMARKET

Baltikumi Aasta M&A Õigusnõustaja 2017, 2015, 2014, 2012 ja 2008 kõige suurema nõustatud M&A tehingute hulga ja kõrgeima koguväärtusega tehingute nõustamise eest Baltimaades.

INTERNATIONAL TAX REVIEW

Baltikumi Aasta Maksunõustaja 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011 ja 2010 ning Baltikumi Aasta Siirdehindade Nõustaja 2018 ja 2013 kõige uuenduslikuma rahvusvahelise ja piiriülese maksunõustamise eest regioonis.