fbpx
Nõustamisvaldkonnad > Ärivaldkond >

Era- ja riskikapital

Aitame oma kliente kõige vajalikuga, alates fondide asutamisest kuni kapitali kaasamise ja väljumiseni. Ühendades kaks üsna erinevat suunda – era- ja riskikapitalitehingud ühelt poolt (nii investeeringud kui ka väljumised) ja fondide struktureerimine teiselt poolt (asutamine, ühingulepingut (LPA) või fondireegleid puudutavad läbirääkimised, tururegulatsiooni puudutav nõustamine) – vaatleme neid ühe ärisektorina, toetudes oma rikkalikule kogemusele ja koostöövaimule.

Osaleme aktiivselt fondiasutamise etapis ja hoiame silma peal fonde puudutavatel turureeglitel. See on andnud meile põhjalikud teadmised erakapitaliturul tegutsejate vajadustest. Samal ajal anname igakülgset ühinemisi-ülevõtmisi ning tehinguid puudutavat nõu era- ja riskikapitaliturul tegutsejatele ning samuti ettevõtetele, kes neilt investeeringuid taotlevad.

Võta ühendust

Panus riskikapitalituru arengusse

Oleme viimastel aastatel asutanud Leedus viis riskikapitalifondi, aidates arendada kohalikku riskikapitaliturgu. Samuti toetame mitut idufirmade kiirendit Eestis ja Leedus. Sorainen on ka asutajaliige Balti riski- ja erakapitali assotsiatsioonides EstVCALatVCA ja LitVCA, et ühiselt üles ehitada kapitaliturgude arengut toetav ökosüsteem.

Kõik-ühes nõustamine

Koondame kliendi edu silmas pidades üheks meeskonnaks asjatundjad eri valdkondadest – tööõigusest tururegulatsioonini, pangandusest intellektuaalomandini ja riigihangetest maksualase struktureerimiseni. Nii saame pakkuda igakülgset abi tehingute juures – nii investeerimisel kui ka varade müügil – ning ka fondide asutamise ja struktureerimise käigus. Töö tulemuslikkuse tagab asjaolu, et meie eri riikidest ja eri kogemustega advokaadid ühendavad oma jõud.

Saame olla abiks

  • investeerimisvahendite maksunduslik ja õiguslik struktureerimine
  • investeerimisvahendite asutamine, sh loamenetlus ja kapitali kaasamine
  • igapäevane tururegulatsioone puudutav nõustamine
  • investeeringute struktureerimine, sh õiguslik ja maksualane nõu
  • igakülgne ühinemisi ja ülevõtmisi puudutav nõu, sh juriidiline ja maksuaudit, konkurentsireegleid puudutav abi, läbirääkimised kõikides etappides turuosaliste ja omandatavate ettevõtetega
  • investeeringust väljumine
  • portfellifirmade ostu finantseerimine ja refinantseerimine
  • vahefinantseerimine (mezzanine financing)
  • osanike- ja aktsionäridevahelised lepingud
  • aktsiaoptsioonid ja juhtkonna motivatsioonipaketid

Võta meiega ühendust