Hankenädal 2022 – vaidluses sünnib tõde, arutelus lahendus

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 10:00-13:30, veebruar 7-11, 2022
Ürituse keel: eesti keel

Meie advokaat Mario Sõrm esineb veebruari teisel nädalal eksklusiivsel Hankenädal 2022 koolitusel, kus tuuakse osalejateni iga päev üks põletava hanketeema. Mario astub lavale kahel päeval, avades lähemalt hankelepingute ja riigihangete seaduse maailma.

Detailne ülevaade

  •  9. veebruaril kell 10.00-11.30 Hankelepingute täitmine ja lepitamine. Kadri Matteus ja Mario Sõrm

Arutelu käigus analüüsivad Kadri Matteus ja Mario Sõrm hankelepingute täitmise ning ühe või teise osapoole soovil hankelepingu muutmise või ülesütlemisega seotud küsimusi. Samuti käsitleme olukordi, kus üks või teine pool lepingut täita ei suuda ning lauale tuuakse leppetrahvi küsimus.

  • 11. veebruaril kell 10.00-11.30 Kuidas saaks riigihangete seaduse kontekstis osta konkreetset asja? Rauno Klemm ja Mario Sõrm

Ilmselt on iga hankija harjunud kuulma, kuidas alati tuleb riigihankel maksimaalselt konkurentsi ära kasutada ja igal võimalusel vältida pakkujate ringi kitsendavaid nõudeid. Kuhu maani nende eesmärkide järgimisega aga minna ja mida teha siis, kui hankijal on väga konkreetsed vajadused, millele vastabki üks või üksikud pakkujad? See kord katsumegi arutledes kompida piire, kas ja millal võiks hankija hankida konkreetset asja/teenust.

Kogemus, millele võib kindel olla

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen advokaat, kellel on pikaajaline eelnev töökogemus avalikust sektorist ning hea ülevaade ettevõtte sisemaailmast, olles olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario on aktiivselt panustanud seadusloomesse – lisaks konkurentsiseadusele on Mario kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas ta rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hankijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.