Ligi nädalapäevad tagasi võitis ettevõte Auricop OÜ maksu- ja tolliametit ning prokuratuuri riigikohtus, kus kohus andis andis täpsemad juhised, kuidas teha vahet kinnistu müügil ja ettevõtte üleminekul.

Esmapilgul oli tegemist kähe firma sooritatud lihtsa tehinguga, kuid see tõi kaasa maksu- ja kriminaalmenetluse lahendid. Ekspertide hinnangul võivad lahendid luua pretsedendi või anda suunise olulise juhendmaterjali loomisele, mis aitaks ettevõtteid, kes sooritavad tehinguid kinnisvara ja kinnistutega.

Tanel Moloki, SORAINENi maksujuristi kommentaar:

“Kõnealused lahendid kinnitavad seda, et maksukohustuslased peavad tegutsema üsna segastes ettevõtlustingimustes. Heauskselt tehinguid tegevad isikud peavad iga tehingu puhul kartma, et aastate pärast võib tulla maksuhaldur ja tehingud oma suva järgi ümber kvalifitseerida.
Ka sellest lahenditest nähtub, et ühe suhteliselt lihtsa tehingu õiguslike tagajärgede selgeks vaidlemiseks kulub kõigil osapooltel ja kohtutel tohutult ressurssi. Oleks viimane aeg astuda mingeidki samme, selgitamaks, millised on konkreetsed eeldused, et maksuhaldur saaks üldse tehingute ümberkvalifitseerimise libedale teele asuda. Mingisuguseid pidepunkte oleks selles küsimuses ju ometi võimalik maksukohustuslastele anda.
Suurenenud õiguskindlus võimaldaks vältida nii mõndagi arutut ressursikulutamist, et vaielda taas kohtus selgeks küsimusi, mida oleks võimalik seadusandlikul tasemel või maksuhalduri juhendmaterjali abil lahendada.
Maksuõiguse ning praktika areng kohtuvaidluste kaudu on iseenesest paratamatu, kuid aktsepteerida ei saa seda, et õiguse areng toimub hammasrataste vahelejäänud ettevõtjate raha ja tervise arvel.”

Kogu artikkel on saadaval Äripäeva 10. juuni paberlehes.