Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov nentis, et ees seisavad keerulised diskussioonid. Euroopa Komisjon pühkis tolmu maha aastaid riiulil seisnud plaanilt luua Euroopa Liidus firmade maksustamiseks ühtne maksubaas. Euroopa Komisjon tutvustas sel kolmapäeval ettevõtete ühtse konsolideeritud maksubaasi (Common Consolidated Corporate Tax Base ehk CCCTB) loomise tegevuskava. […]

Euroopa Komisjon pani lauale ka tegevuskava, kuidas tagada, et äriühingud maksaksid õiglaselt makse riikides, kus nad tulu teenivad.

„Peamine põhjus, miks selline initsiatiiv eelkõige suurte liikmesriikide eestvedamisel käima lükati, on erinevad skeemid, millega rahvusvahelised korporatsioonid oma kasumi maksuparadiisidesse liigutavad. Riigid, kus tulu on tegelikult teenitud, jäetakse aga tühjade pihkudega,” selgitas advokaadibüroo SORAINEN  maksuõiguse vandeadvokaat Tanel Molok.

Näiteks on toodud Starbucks, Google ja Amazon, kes teevad Suurbritannias müüke sadade miljonite dollarite eest, kuid tulumaksu ei maksa seal üldse või maksavad minimaalselt. „Kasum viiakse riigist välja, kasutades Iirimaa, Hollandi ja maksuparadiisis asetsevate ettevõtete vahel sõlmitud kokkuleppeid. Kasutatakse skeemi, kus intellektuaalne omand paigutatakse madala maksumääraga territooriumil asuvasse ühingusse ja sellele hakatakse erinevate skeemide abil maksma tasu intellektuaalse omandi kasutamise eest,” selgitas advokaat.

Niimoodi saavutatakse oluline maksukokkuhoid, riigid aga jäävad ilma tulumaksust, mis nende arvates neile peaks kuuluma.

Eesti tulumaksusüsteemis Moloki sõnul otseselt sellist muret ei ole: kasumit jaotades või ettevõtlusega mitte­seotud väljamakseid tehes tuleb tulumaks Eestis ära maksta. Ka maksuparadiisidesse – madala maksumääraga territooriumidele – raha kandmine on üldjuhul võrdsustatud ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetega ja maksustatakse Eestis. Samuti rakendab Eesti tulumaksu kinnipidamist mitteresidendile makstavate litsentsitasude puhul. „Usun, et Eesti tulumaksusüsteemi põhialused jäävad sellest uuendusest puutumata,” oletas ta.

Täispikkuses artiklit on võimalik lugeda Eesti Päevalehe 9. juuni paberväljaandest