Kokkuvõte

Riigi politseilise võimu ulatus on pöördvõrdeline inimese kodanikuvabadusega. Seetõttu tuleb politseivõimu õigusriiklikele raamidele pöörata erilist tähelepanu. Kuivõrd teatavad sündmused võivad olla aluseks põhiõigustesse sekkuvatele riiklikele meetmetele nii ohutõrje- kui ka süüteomenetluses, tõuseb muuhulgas ikka ja jälle küsimus, kas parasjagu kohaldub ohutõrjeõigus või karistusõigus. Seejuures kui politsei või muu korrakaitseorgan reageerib elulisele situatsioonile, siis teostab ta topeltfunktsiooni, mis on ühelt poolt suunatud objektiivse ohuolukorra lahendamisele, kuid teiselt poolt on samal ajal reageering süüteokahtlusele konkreetse subjekti suhtes.

Illimar Pärnamäe kirjutatud artikkel avaldati TÜ õigusteaduskonna ajakirjas Juridica. Leia artikkel siit.