SORAINENi ärihommikul andis jurist Tanel Molok praktilisi soovitusi, mida teha, kui ettevõte satub maksuhalduri huviorbiiti.

Järgnevad praktilised soovitused:

Ära tee tehinguid osapooltega, kes ei ole käibemaksu maksmisel hoolsad olnud.
Molok rääkis, et sageli satutakse ameti huviorbiiti seetõttu, et tehakse tehing mõne osapoolega, kes ei ole minevikus näiteks käibemaksu maksmisel hoolas olnud.

Mõtle enne tehingu tegemist, kuidas selle vormistad. Arvet vormistades mõtle hoolikalt läbi, enne kui teed selle tavapärasest erinevalt.
„Maksuhaldurile hakkavad silma ebatäpsused arvetel ning selle kohta hakatakse pärima ning rebitakse lõpuks välja ebaoluline ja teatatakse, et ei ole oldud hoolas,“ ütles endine maksuameti peajurist Molok. Ta soovitas, et kui ettevõtja vormistab arve teisiti, kui tavapärane, siis see tuleb väga hästi põhjendada, miks see nii vormistatud on. Erinevates valdkondades on erinevad nõuded, kuidas tehinguid vormistada. Probleeme saad vältida, luues sisemise korra, kuidas tehinguid tehakse. Nii on hiljem maksuhaldurile hea aru anda.

Jälgi tehingu vastavust seadusandlusega.
Molok märkis, et maksuhaldurile prioriteetsed valdkonnad on toitlustus, majutus, ehitus, seotud isikute vahelised tehingud. Nendes valdkondades tegutsedes ole eriti hoolas, rõhutas ta ja lisas, et sageli ei alusta amet kontrolli karmi menetlusega, vaid menetluseta kontrolliga, mille raames viiakse läbi kõik kontrollile sarnased protseduurid.
Kui aga oled juba maksuameti huviorbiidis ja maksuhaldurilt saanud palve vaadata üle oma deklaratsioonid, on arukas kirjale reageerida, et vältida päris kontrolli.

PEA MEELES
Kuidas maksuametniku huvile reageerida?

  • Küsi, millise menetluse raames teavet küsitakse ning millised on sinu õigused ja kohustused.
  • Kaasa menetlusõiguslike teadmistega esindaja. Kui oled ise varem vigu teinud, on hiljem spetsialistil neid keeruline parandada. Spetsialistiga saad strateegiat arutada, et endale mitte kahju teha.
  • Ära anna poolikuid selgitusi.
  • Küsimustele vastamine ning väidete ümberlükkamine võib kaasa tuua maksuhalduri huvi jahenemise.
  • Maksuhalduriga on võimalik koostööd teha, kasuta seda võimalust.
  • Sul on õigus mõistlikele menetlustähtaegadele. Kui tähtaeg on liiga lühike, palu pikendust.
  • Revidendi taandamine ei ole mõistlik tegevus, menetlus jätkub samast kohast ning uus revident ei pruugi sulle sümpaatsem olla.
  • Kui kontroll hakkab venima, ära pelga maksuameti poole pöörduda küsimusega, miks kontroll venib.
  • Küsi, kas maksuhaldur on saanud vajalikud selgitused ja tõendid ning kas need on arusaadavad, tutvu kogutud tõendite ja järeldustega ning anna oma seisukoht.
  • Taga, et haldusaktid jõuaksid sinuni, nii väldid vaidlustamistähtaja mahamagamist.

Tanel Molok on töötanud õigusvaldkonnas 2003. aastast. Enne SORAINENiga liitumist töötas ta ligi 10 aastat peajuristina Maksu- ja tolliametis, kus tegeles peamiselt maksuvaidluste kohtueelse lahendamisega, aga ka maksuõigusalase nõustamise, kohtumenetluste, õigusloome ja siduvate eelotsustega.

Artikkel ilmus Raamatupidaja.ee lehel.