Üks võimalus töötajaid maksuefektiivselt motiveerida on anda osalusoptsioone, mis teatud tingimuste täitmisel ei too optsiooni andjale kaasa maksukohustust ei selle andmisel ega ka realiseerimisel.

Kui tööandja analüüsib oma töötajate või juhtkonna motivatsioonipakette, peab ta üldjuhul arvestama, et rahaliselt hinnatava hüve andmine on käsitletav erisoodustusena ning saab maksustatud nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga. Üheks maksuefektiivseks võimaluseks on töötajale osalusoptsiooni andmine, mis optsiooni andjale teatud tingimuste täitmisel ei too kaasa maksukohustust optsiooni andmisel ega ka selle realiseerimisel.

Loe edasi Raamatupidaja.ee lehelt