Hea klient ja koostööpartner

1. jaanuaril 2015 jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad elektrooniliselt osutatavate ja elektroonilise side teenuste maksustamist. Nimelt muutub teises Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigis asuvatele mittemaksukohustuslastele osutatavate elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamise põhimõte. Uue korra järgi maksustatakse need käibemaksuga selles liikmesriigis, kus asub teenuse saaja alaline või peamine elu- või asukoht.

Teises liikmesriigis asuvatele mittemaksukohustuslastele elektrooniliselt osutatavaid ja elektroonilise side teenuseid osutavad ettevõtjad peavad hakkama kasutama nn erikorda. Erikord tähendab, et tuleb valida üks liikmesriik (registreerimise liikmesriik), kus ELis osutatud teenused deklareeritakse, ning teenused maksustatakse selles liikmesriigis kehtiva käibemaksuga.

Tähelepanu! Teenusepakkujatele, kes tegutsevad ELis, kuid mitte teenuse saajaga samas liikmesriigis, kohaldub ühendusesisene erikord. Ettevõtjatele, kes ei tegutse ELis ning kes osutavad ülalnimetatud teenuseid isikutele, kes pole ELi liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks registreeritud, kohaldub ühenduseväline erikord.

SORAINENi maksu- ja tolliõiguse töörühm  aitab teil sujuvalt lahendada ülalkirjeldatud muudatustest tulenevaid küsimusi, muu hulgas pakume oma abi järgmistes asjades:

  1. seadusest tulenevatele nõuetele vastavuse hindamine ja lahenduste pakkumine;
  2. ettevõtte teenustepaketi analüüsimine, et selgitada välja, millistele teenustele uus erikord kohaldub;
  3. analüüsimine, kas infotehnoloogias, andmebaasides, raamatupidamises ja teenuste registreerimises oleks vaja teha muudatusi, et oleks võimalik kindlaks teha kliendi asukohariik, ning milliseid tõendid on olemas kliendi asukohariigi tõendamiseks;
  4. abistamine erikorra kasutamiseks vajalike toimingute tegemisel;
  5. käibemaksudeklaratsiooni esitamise ja sisendkäibemaksu mahaarvamise korra selgitamine; sõltuvalt kliendi asukohast oleme valmis nõustama kõikides liikmesriikides – läbi rahvusvahelise maksuekspertide võrgustiku WTS pakume maksunõustamisteenuseid kõikides ELi liikmesriikides (piisab küll vaid ühes liikmesriigis registreerumisest);
  6. analüüsimine, kas teenuste hindu oleks vaja muuta seoses kohalduva käibemaksumäära muutumisega, ning kas teenuste kulu võib kasvada seoses käibemaksumäära kõikumisega 3%st 27%ni sõltuvalt liikmesriigist.