Įsigaliojus karantinui svarbu ne tik žinoti draudimus, tačiau ir atsakomybę už jų pažeidimą. Todėl pateikiame informaciją apie galimas atsakomybės rūšis, baudų dydžius ir asmenis, kurių atžvilgiu atsakomybė gali būti taikoma.

Tiesioginę atsakomybę už su karantinu susijusių draudimų nesilaikymą numato Administracinių nusižengimų kodeksas. Pagal jo nuostatas, atsakomybė gali būti taikoma paprastiems asmenims ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (pavyzdžiui, asmenims, kuriems juridinis asmuo yra paskyręs tam tikras pareigas, susijusias su šių įstatymų laikymusi). Atsakomybė pačiam juridiniam asmeniui nėra numatyta.

Galimos sankcijos ir baudų dydžiai

Paprastiems asmenims:

  • Už pirmą kartą padarytą pažeidimą: įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 140 eurų
  • Už pakartotinai padarytą pažeidimą: bauda nuo 30 iki 600 eurų
  • Jeigu pažeidimas sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač užkrečiamoms ligoms: bauda nuo 300 iki 560 eurų

Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims:

  • Už pirmą kartą padarytą pažeidimą: bauda nuo 30 iki 600 eurų
  • Už pakartotinai padarytą pažeidimą: bauda nuo 60 iki 1200 eurų
  • Jeigu pažeidimas sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač užkrečiamoms ligoms: bauda nuo 1400 Eur iki 3000 eurų

Atsakomybė gali kilti ir pagal Baudžiamąjį kodeksą

Atsakomybė, kylanti jei asmuo veikė neatsargiai. Asmuo, kuris pažeidė reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles ir taip sudarė sąlygas išplisti susirgimui ar epidemijos kilimui, gali būti baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki 3 metų. O asmuo, kuris medicinos įstaigos buvo informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl to, kad privalo laikytis apsaugos priemonių bendraudamas su žmonėmis, tačiau šių nurodymų nesilaikė ir taip sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu arba areštu.

Atsakomybė, kylanti jei asmuo veikė tyčia. Ši atsakomybė taikoma asmeniui, kuris sąmoningai (tyčia) susargdino žmogų ir dėl to nukentėjęs asmuo buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei. Atsakomybė taip pat taikoma, jei nukentėjęs asmuo prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba buvo nepataisomai subjaurotas jo kūnas. Už tokias veikas Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki dešimties metų.

Atsakomybės rūšis (administracinė ar baudžiamoji) priklauso nuo to, ar kilo padarinių. Administracinė atsakomybė taikoma tada, kai reikalavimų pažeidimas nesukelia padarinių. Tuo tarpu, jeigu dėl pažeidimų kyla aukščiau Baudžiamojo kodekso nuostatose nurodyti padariniai (pvz., pavojaus sukėlimas kitam asmeniui užsikrėsti, sąlygų susirgimui išplisti sudarymas), asmens atžvilgiu gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Primename, kad kiekviena situacija privalo būti analizuojama ir vertinama individualiai.