Praėjusių metų pabaigoje verslas sulaukė puikios naujienos – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė neskundžiamą nutartį dėl mokestinių nuostolių perdavimo tarp grupės įmonių, kuria pakeitė iki šiol VMI taikytą verslui nepalankią praktiką ir pateikė svarbius aiškinimus šiuo klausimu.

Kas nustatyta?

Šia nutartimi vienareikšmiškai nustatyta, kad:

  • įmonių grupė turi būti suprantama siauriai, taip, kaip numatyta PMĮ sąvokose. T. y. kai patronuojanti įmonė kitose įmonėse turi ne mažiau kaip 25 proc. akcijų, visos tos įmonės laikomos grupe;
  • reikalavimas, jog nuostolių perdavimo dieną patronuojanti įmonė valdytų ne mažiau nei 2/3 kiekvienos iš nuostolių perdavime dalyvaujančių įmonių akcijų, nereiškia, kad šis akcijų skaičius būtų išlaikytas kokį nors tęstinį laikotarpį;
  • mokestinių nuostolių perdavimo diena yra suprantama kaip diena, kai įmonės susitarė, jog yra perduodami mokestiniai nuostoliai. Tai reiškia, kad ši galimybė perkelti nuostolius tarp grupės įmonių taikoma retrospektyviai (o ne tik į ateitį, kaip iki šiol aiškino VMI).

Tokiu būdu buvo užkirstas kelias išplėstiniam įstatymo aiškinimui, kurį iki šiol taikė VMI, per griežtai vertindama mokestinių nuostolių perkėlimą tarp grupės įmonių.

Rekomendacijos

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame peržiūrėti praeitų laikotarpių pelno mokesčio deklaracijas bei įsivertinti galimybes taikyti mokestinių nuostolių perkėlimą. Šiai dienai mokestiniai nuostoliai gali būti perkelti už 2021 ir vėlesnius metus.

Priminimas

Trumpai primename, kad kriterijai, kuriuos turi atitikti mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančios grupės įmonės, yra šie:

  • mokestinių nuostolių perdavimo dieną patronuojanti įmonė turi valdyti (tiesiogiai ar netiesiogiai) ne mažiau kaip 66,67 proc. grupės įmonės (įmonių) akcijų ir dvejus metus iki mokestinių nuostolių perdavimo dienos patronuojanti įmonė turi valdyti (tiesiogiai ar netiesiogiai) ne mažiau kaip 25 proc. grupės įmonės (įmonių) akcijų.
  • Nuostoliai perduodami pelningai įmonei, o perduodanti įmonė turi neturėti mokestinių nepriemokų.