Nors Lietuva jau švelnina karantino sąlygas, daugelis verslų vis dar jaučiasi įklimpę į diskusijas apie  force majeure arba kitaip nenugalimos jėgos sąvokos analizę. Palankesnė šio termino interpretacija dažnai leidžia pasinaudojus aplinkybėmis vienašališkai nutraukti sutartis ir neįvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Tad jeigu Jūsų partneriai vienas po kito nutraukinėja sutartis „dėl karantino“, šis pokalbis su „Sorainen“ partneriu, advokatu Žygimantu Pacevičiumi, kaip tik Jums.

Kokiais atvejais karantinas gali tapti pateisinamu argumentu įsipareigojimų nevykdymui, sutarčių nutraukimui arba pakeitimui?

Galimybės pateisinti sutarčių nevykdymą, pakeitimą ar nutraukimą iš tiesų Lietuvoje yra sietinos ne su Covid-19 pandemija, o su Vyriausybės įvestais ribojimais pandemijai valdyti.

Poveikis verslui, atsiradęs kaip karantino pasekmė, atskirais atvejais gali būti pagrindu taikyti nenugalimos jėgos (angl. force majeure) taisykles. Vis dėl to dažniausiai su kitas sutarties šalimi bus pagrindas diskutuoti ne apie force majeure, bet apie kitas taisykles – taisykles, kurios relgamentuoja įsipareigojimų vykdymą esant esminiam aplinkybių pasikeitimui (angl. hardship). Esminis skirtumas yra tai, kad force majeure atveju šalies įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomu, o hardship atveju –  pasunkėja (sumažėja pagal sutartį gaunama nauda arba padidėja sutarties įvykdymo kaina).

Kartais šalys sutartyse numato nuostatas, kurios reglamentuoja sutarties keitimą, nutraukimą ar atleidimą nuo atsakomybės esant force majeure arba hardship aplinkybėms. Pavyzdžiui, šalys gali susitarti, per kokį terminą reikia pranešti apie atitinkamas aplinkybes kitai šaliai; kiek laiko šalis turi būti veikiama nenugalimos jėgos aplinkybių, kad įgytų teisę nutraukti sutartį; kad sutarties įvykdymo terminas automatiškai pratęsiamas tokiam terminui, kurį galiojo nenugalimos jėgos aplinkybės; kas yra laikytina esminių tam tikrų įsipareigojimų vykdymo pasunkėjimu. Tad kilus su sutarties vykdymu susijusiems klausimams pirmiausiai reikia įsivertinti sutarties nuostatas.

Visą interviu rasite čia.