Darbdaviai vis dar gali pasinaudoti subsidijomis – straipsnyje aptariame, kada ir kaip tai galima padaryti, taip pat apžvelgiame darbo organizavimo ypatumus atšaukus karantiną.

Subsidijos ekstremalios situacijos metu

Nors karantinas Lietuvoje buvo atšauktas, darbdaviai ir toliau gali skelbti prastovas ir gauti už jas subsidijas darbo užmokesčiui, jei:

  • darbdavys dėl buvusio karantino ir (ar) susidariusios ekstremalios situacijos vis dar neturi galimybės darbuotojams suteikti sutarto darbo; ir
  • dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu; ir
  • darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo (jei tokį darbą įmanoma pasiūlyti).

Subsidijos bus mokamos tol, kol tęsis Vyriausybės paskelbta ekstremali situacija ir darbuotojai bus aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkančiose prastovose.

Plačiau apie subsidijas skaitykite čia.

Subsidijos įdarbinusiems 60 metų ir vyresnius darbuotojus

Darbdaviai, dėl buvusio karantino ir (ar) susidariusios ekstremalios situacijos neturintys galimybės suteikti sutarto darbo 60 metų ar vyresniems darbuotojams ir dėl to paskelbę jiems prastovas, turi teisę gauti padidintas subsidijas jų darbo užmokesčiui kompensuoti.

Subsidijų dydžiai:

  • 100 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei vienas MMA (607 EUR bruto už visą prastovos mėnesį); arba
  • 70 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1,5 MMA (910,50 EUR bruto už visą prastovos mėnesį).

Subsidijos darbdaviams po prastovų ar karantino

Nustatytus kriterijus atitinkantys darbdaviai gali gauti subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiui iki pusės metų (bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.):

  • darbdaviai, kurie per karantiną paskelbė darbuotojams prastovas, gavo subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti prastovų metu ir išsaugojo šių darbuotojų darbo vietas; arba
  • darbdaviai, patenkantys į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (informacija apie sąrašą pateikiama VMI interneto svetainėje); arba
  • darbdaviai, kurie prieš karantiną gavo subsidijas remiamų darbuotojų (pvz., darbuotojų su negalia) darbo užmokesčiui kompensuoti, per karantiną paskelbė prastovas, gavo subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiams kompensuoti prastovų metu ir išsaugojo šias darbo vietas.

Subsidijos įprastai siekia 30–100 % darbuotojo darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip MMA (607 EUR), o jeigu darbdavys įtrauktas į specialų sąrašą dėl vykdomos veiklos – 1 214 EUR.

Plačiau apie subsidijas skaitykite čia.

Dokumentų formos ir bei jų teikimo tvarka yra pateikiama Užimtumo tarnybos puslapyje.

Saugus darbo organizavimas po karantino

Prieš grįžtant dirbti į biurus ir kitas darbovietes,  rekomenduojame susisiekti su darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais bei įvertinti, ar darbuotojų darbo sąlygos atitinka ekstremalios situacijos metu taikomus saugos reikalavimus. Nors karantinas yra atšauktas, tačiau įvairių institucijų rekomendacijos dėl darbo organizavimo išliko, todėl itin svarbu tinkamai pasirengti darbui darbovietėse.

Tuo atveju, jeigu darbuotojams ir toliau leisite dirbti nuotoliniu būdu, įvertinkite, ar nėra poreikio peržiūrėti sudarytų susitarimų dėl nuotolinio darbo arba atitinkamų taisyklių, siekiant užtikrinti sklandų darbą ir apsaugoti darbdavio interesus.