Lietuvos apeliacinis teismas priėmė mūsų atstovaujamam subrangovui palankų sprendimą, pagal kurį buvo atmesti generalinio rangovo reikalavimai, siekę daugiau kaip 100 000 eurų.

Teismas pasisakė dėl statinio projektuotojo ir darbo projekto rengėjo atsakomybės apimties

Šioje byloje šalys nesutarė, kam tenka statybos objekte dėl projektavimo klaidos atsiradusių defektų šalinimo išlaidos – generaliniam rangovui, kuris buvo laikomas ir statinio projektuotoju, ar subrangovui, kuris faktiškai parengė ginčo dalyku buvusį darbo projekto sprendinį.

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė oponentų apeliacinį skundą ir paliko galioti mūsų klientui palankų pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Teismas pritarė mūsų argumentams, kad atsakomybė už darbo projekto sprendinio tinkamumą tenka pačiam ieškovui (generaliniam rangovui), kurį teismas tinkamai kvalifikavo kaip projektuotoją. Teismas aiškiai atribojo projektuotojo ir projekto rengėjo statusą bei šių asmenų atsakomybę už sprendinio tinkamumą.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui visose ginčo instancijose atstovavo vyresnieji teisininkai Donatas Jasaitis ir Aušra Gaurytė.