Konsultavome investicinę bendrovę „Atsinaujinančios energetikos investicijos“, valdomą „Lords LB Asset Management“, išplatinant antrą 10 mln. eurų, 4 metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją. Pagrindiniu emisijos platintoju pasirinktas „Luminor“ bankas.

Tai yra antras „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ platinimas pagal 100 milijonų eurų obligacijų programą. Pirmo ir antro platinimo metu iš viso išplatinta 35 mln. eurų vertės obligacijų.

Pagal išplatintų obligacijų sąlygas gautos lėšos bus panaudotos pagal viešai skelbiamą „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ žaliųjų investicijų programą. Pagrindinės investicijų kryptys – saulės bei vėjo energetikos projektai Baltijos šalyse bei Lenkijoje.

Iki šios dienos išplatintos 35 milijonų eurų obligacijos nuo 2022 m. liepos 20 d. bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamą biržą.

Mūsų paslaugos ir projekto komanda

Mūsų komanda, kurią sudarė partneris Augustas Klezys, vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė ir teisininkė Eglė Martinaitytė, konsultavo klientą visais su obligacijų emisija susijusiais teisiniais klausimais.