Konsultavome „Technopolis” sudarant sutartį dėl „Technopolis Ozas“ miestelio Vilniuje pardavimo nekilnojamojo turto fondui „Baltic Opportunity”, valdomam „Lords LB Asset Management”.

Tai didžiausias biurų įsigijimo sandoris Baltijos šalių istorijoje ir vienas didžiausių komercinio nekilnojamojo turto sandorių per pastaruosius kelis dešimtmečius. Sandoris bus baigtas sulaukus Konkurencijos tarybos pritarimo.

„Technopolis Ozas“ verslo parke yra šeši atskiri biurų pastatai – visi jie yra sertifikuoti LEED (angl. Leadership in Energy and Environmental Design) tvarumo sertifikatais. Parko plotas sudaro maždaug dešimtadalį Vilniaus modernaus biuro ploto – 106 tūkst. kvadratinių metrų, kuriuose biurus nuomojasi apie 140 įmonių.

„Per dešimt metų, kai pastatai priklausė „Technopoliui“, mums pavyko jį paversti gyvu, atviru ir klientų poreikius atitinkančiu biurų miestu. Šis strateginis pardavimas vykdomas nuodugniai įvertinus mūsų portfelį ir atitinka mūsų strategiją bei ilgalaikį verslo planą“, – sako Niko Pulli, Suomijos „Technopolis Holding“ generalinis direktorius.

Mūsų paslaugos ir komanda

Padėjome „Technopoliui“ 2013 m. pradinėje investicijoje į „Ozo“ miestelį įsigyjant „Alfa“, „Beta“ ir „Gama“ pastatus iš vietinio vystytojo. Nuo to laiko esame “Technopolis” teisinis partneris ir konsultuojame visais svarbiausiais teisiniais klausimais, susijusiais su „Ozo“ miestelio plėtra, nuoma ir valdymu.

Konsultavome klientą visais su sandoriu susijusiais teisiniais klausimais, įskaitant pasiruošimą sandoriui, derybas bei sandorio dokumentų paruošimą. Mūsų komandą, kuriai vadovavo partneris Kęstutis Adamonis, sudarė vyresnieji teisininkai Mindaugas Baniulis, Simona Stančiukaitė ir Vitalija Impolevičienė.