Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimą Lietuvos teismuose vis dar nagrinėjamoje byloje dėl Vilniaus savivaldybės Lazdynų baseino statybos projekto. Išaiškinimas dėl įmonių įtraukimo į „juodąjį tiekėjų sąrašą“ sąlygų itin aktualus ir palankus verslui.

Teisingumo Teismas pažymėjo, jog dėl kiekvieno konsorciumo partnerio įtraukimo į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą Nepatikimų tiekėjų sąrašą turi būti sprendžiama individualiai, įvertinus kiekvieno partnerio vaidmenį bei atsakomybės laipsnį dėl partnerių neįvykdytos viešojo pirkimo sutarties. Jeigu būtų nustatoma, jog pirkimo sutarties neįvykdymą lėmė tik vieno konsorciumo partnerio veiksmai, tai kitų narių nėra pagrindo automatiškai įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir reikšmingai apriboti jų dalyvavimą kituose viešuosiuose pirkimuose net 3 metų laikotarpiui.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. lapkritį. konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė teisėtai nutraukė Lazdynų baseino rangos sutartį su likviduojama dėl bankroto statybų bendrove „Active construction management“ (buvusia „Irdaiva“) ir jos jungtinės partneriais. Tačiau byloje liko neišspręstas klausimas dėl likusių konsorciumo narių, tarp jų ir mūsų atstovaujamo kliento „HSC Baltic“, tolimesnio patikimumo ir įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Atsižvelgiant į naujausius Teisingumo Teismo išaiškinimus bei bylos duomenis, yra svaraus pagrindo manyti, jog likusieji partneriai neturėtų būti įtraukiami į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Todėl įmonės, kurios viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kartu su jungtinės veiklos partneriais, nuo šiol gali būti saugesnės.

Klientui atstovaujanti komanda

Byloje klientui „HSC Baltic“ atstovauja partneris Laurynas Lukošiūnas ir vyresnysis teisininkas Žilvinas Briedis.