Apie mane

Esu Finansų ir draudimo komandos teisininkas. Konsultuoju tarptautinius ir regioninius klientus finansavimo sandorių ir įvairiais draudimo teisės klausimais.

Daugiau

Finansavimo sandoriai. Konsultuoju skolintojus, skolininkus ir kitas finansavimo sandorių šalis visais vietinių ir tarptautinių finansavimo sandorių ir užtikrinimo sutarčių klausimais. Prisidėjau konsultuojant klientus įvairiuose projektuose – nuo įprastų paskolos sutarčių ir pagal Lietuvos teisę teikiamų užtikrinimo priemonių iki specifinių, struktūrizuotų finansavimo sandorių, tarptautinių bankų grupių teikiamų sindikuotų paskolų ir susijusių užtikrinimo susitarimų, įskaitant susitarimus dėl lygiagrečių skolų (angl. parallel debt).

Draudimo apsaugos vertinimas, atitiktis ir ginčai. Analizuoju apdraustųjų asmenų atsakomybės klausimus, reikalaujamų nuostolių pagrįstumą, draudimo apsaugos galiojimo apimtį bei galimas strategijas. Konsultuoju klientus ginčuose, susijusiuose su kibernetinių incidentų draudimu, vadovų ir profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir kitomis draudimo rūšimis. Taip pat dirbu su draudimo sutarčių sąlygų peržiūra ir pritaikymu vietos rinkos specifikai bei analizuoju užsienio ir vietinių draudimo bendrovių siūlomus draudimo produktus.

Nuolatinis tobulėjimas įvairiose teisės srityse. Prieš prisijungdamas prie „Sorainen“ Finansų ir draudimo komandos, dirbau įmonių, darbo ir migracijos teisės srityse. Siekdamas plėsti ir gilinti savo žinias, domiuosi įvairiomis teisės sritimis, tarp jų įmonių teise, kibernetiniais incidentais, paskolų sutartimis ir garantijomis, o taip pat aktyviai dalyvauju įvairiuose seminaruose ir mokymuose.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)