Apie mane

Esu Darbo teisės komandos teisininkė, padedanti vietos ir tarptautiniams klientams spręsti darbo teisės klausimus. Taip pat prisidedu sprendžiant migracijos bei įmonių teisės klausimus.

Daugiau

Darbo teisė. Konsultuoju bendroves įvairiais darbo teisės klausimais, susijusiais tiek su individualiais, tiek su kolektyviniais darbo santykiais. Padedu klientams spręsti su darbuotojų komandiravimu į Lietuvą susijusius klausimus bei rengti ir adaptuoti dokumentus užtikrinant, kad jie atitiktų Lietuvos įstatymų reikalavimus. Dažnai teikiu teisines paslaugas sprendžiant darbuotojų bei vadovų samdymo ir darbo santykių nutraukimo klausimus, susijusius su nekonkuravimu, konfidencialumu ir intelektinės nuosavybės apsauga. Taip pat konsultuoju dėl darbo užmokesčio, premijų ir kitų naudų darbuotojams politikų bei individualių susitarimų rengimo, tarptautinės personalo politikos derinimo su vietos teisiniais reikalavimais ir sudėtingų darbo pareigų pažeidimų tyrimų.

Darbo ginčai. Drauge su komanda nuolat atstovaujame klientams valstybinėse darbo ginčų sprendimo institucijose (darbo ginčų komisijoje ir teismuose) sprendžiant sudėtingus didelės apimties su darbo santykiais susijusius ginčus. Taip pat padedu kolegoms ruošti dokumentus šioje srityje.

Įmonių teisė. Rengiu sutartis su įmonių valdymo ir priežiūros organais steigiant įmones bei konsultuoju klientus kitais įmonių teisės klausimais. Taip pat gilinu savo žinias įmonių socialinės atsakomybės srityje.

Socialinė atsakomybė. Konsultuoju sprendžiant sudėtingus darbo ginčus – analizuojant situaciją, rengiant strategiją ir procesinius dokumentus.

Migracijos teisė. Turiu patirties teikiant konsultacijas dėl nacionalinių vizų bei leidimų laikinai gyventi įgijimo šeimos, darbo, teisėtos veiklos pagrindais, taip pat dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)