Konsultavome bendroves „Heidelberg Materials Lietuva Betonas“ ir „ESSPO“ gaunant Konkurencijos tarybos leidimą jų bendrai kontroliuojamai bendrovei „Heidelberg Mobile“ tiekti produkciją kitiems rinkos dalyviams.

„Heidelberg Materials“ įmonių grupė yra viena iš trijų didžiausių pasaulyje cemento, prekinio betono ir inertinių medžiagų gamintojų. Ji vykdo veiklą daugiau nei 40-yje šalių bei valdo 2500 įvairių gamyklų bei terminalų. Lietuvoje veikia kelios „Heidelberg Materials“ grupės įmonės.

Bendrovė „ESSPO“ kuria, gamina ir tiekia inovatyvias ledo bei sniego tirpinimo medžiagas, kurios naudojamos užtikrinti saugumą kai kurių Europos šalių oro uostuose. Įmonė taip pat prekiauja žaliavinėmis medžiagomis.

„Heidelberg Mobile“ šiuo metu mobiliuose betono mazguose gamina betono mišinį, kurį tiekia „Heidelberg Materials“ įmonių grupės klientams Lietuvoje. Po koncentracijos bendrovė tęs betono mišinio gamybą ir pardavimą, tačiau veiklą vykdys su nuosavais ištekliais bei paslaugas siūlys ir teiks tretiesiems asmenims.

Mūsų komanda ir paslaugos

Rengėme pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos tarybai ir atstovavome klientus Konkurencijos taryboje pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo metu.

Mūsų komandą sudarė partnerė Monika Mališauskaitė-Vaupšienė ir teisininkas Danas Šniutė.