„Sorainen“ konsultavo Lietuvos Respublikos finansų ministeriją išleidžiant dvi – dešimties ir trisdešimties metų trukmės – obligacijų emisijas. Pirmąja emisija pasiskolinta 750 mln. eurų, antrąja – 550 mln. eurų.

750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,95 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 1,129 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,316 % jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2027 m. gegužės 26 d.

550 mln. eurų nominalios vertės 30 m. metų emisija yra ilgiausios trukmės euroobligacijų emisija per Lietuvos skolinimosi praktiką. Už ją bus mokama 2,1 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 2,188 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,079 % jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2047 m. gegužės 26 d.

„Sprendimą skolintis ilgam laikotarpiui lėmė palanki situacija tarptautinėse finansų rinkose ir mūsų noras ilgam laikotarpiui fiksuoti žemas skolos palūkanų normas. Skolos valdymo strategija leido išnaudoti investuotojų paklausą ilgo laikotarpio investicijoms. Savo ruožtu ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis“, – sakė Vilius Šapoka, finansų ministras.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“ ir „JP Morgan“.

Klientą visais Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas ir teisininkė Laura Matukaitytė.