„Sorainen“ konsultavo Finansų ministeriją rengiant Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo projektą, kuriuo siekiama prisidėti prie Lietuvos kapitalo rinkos vystymo ir plėsti finansavimo šaltinių įvairovę. Naujasis įstatymas suteiktų finansinėms institucijoms daugiau galimybių pritraukti lėšų ir finansuoti verslo įmones bei prisidėti prie ilgalaikio šalies ekonomikos augimo skatinimo. Įstatymo projekto priėmimas numatytas 2019 m. pavasario Seimo sesijoje.

Šis įstatymas yra Finansų ministerijos kartu su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD) įgyvendinamo projekto rezultatas. Projekto tikslas – įtvirtinti Lietuvoje paskolų ar kito finansinio turto pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų reglamentavimą.

Pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. securitisation) – sandoris, kai emitentas turimų reikalavimo teisių portfelio (pvz. būsto paskolų) pagrindu išleidžia vertybinius popierius, kurių vertė arba pelningumas priklauso nuo šio portfelio rizikos. Taip investuotojams suteikiama galimybė investuoti į paskolas ir kitas pozicijas, prie kurių tiesioginės prieigos jie paprastai neturėtų, o emitentas gautomis naujomis lėšomis gali daugiau finansuoti šalies verslą. Dažniausiai šis finansavimo instrumentas buvo taikomas būsto paskolų rinkoje, tačiau ilgainiui prigijo ir kitose srityse – kredito kortelių, paskolų automobiliams įsigyti ir t.t.

Reguliuojamos padengtosios obligacijos – tik kredito įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai, užtikrinti tiksline turto grupe. Obligacijų turėtojai, kaip privilegijuotieji kreditoriai, turi reikalavimo teisę šio turto atžvilgiu. Reguliuojamų padengtųjų obligacijų sistemos reglamentavimu siekiama paskatinti jas naudoti kaip stabilų ir ekonomiškai efektyvų kredito įstaigų finansavimo šaltinį bei suteikti investuotojams įvairesnių bei saugesnių investavimo galimybių.

„Šiuo projektu siekiame sukurti aiškius teisinius pagrindus naujų ilgalaikio finansavimo instrumentų leidimui, į kuriuos galės investuoti instituciniai investuotojai. Šiuos instrumentus išleidusios finansinės institucijos turės galimybę išlaisvinti savo kapitalą ir gautomis lėšomis didinti verslo finansavimo galimybes, įskaitant vidutinį ir smulkųjį verslą, taip pat fizinius asmenis. Tai prisidės prie ilgalaikio šalies ekonomikos augimo bei mūsų finansinio savarankiškumo“, – teigė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

„Sorainen“ konsultavo Finansų ministeriją atliekant išsamią teisės aktų analizę ir rengiant šio įstatymo bei ją lydinčių teisės aktų projektus.

Klientą konsultavo partneris Tomas Kontautas, vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė ir Indrė Ščeponienė bei teisininkė Eglė Mazėtytė. „Sorainen“ konsultavo klientą bendradarbiaudama su tarptautiniu ekspertu Richard Kemmish.