Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2024-04-02 nutartimi atmetė UAB „SRP Projektas“ (SRP) ieškinį AB Vidaus vandens kelių direkcijos (VVDK) atžvilgiu. Ginčas buvo kilęs dėl  VVDK priimto sprendimo pripažinti trečiąjį asmenį (UAB „Aplan“) pirkimo „Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzo Nemuno aukštupiui ir žemupiui sujungti įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų dokumentacijos parengimas“ laimėtoju (ne)teisėtumo ir UAB „Aplan“ pripažinimo pirkime pateikusiu melagingą informaciją. Laimėtoju pripažintas pirkimo dalyvio UAB „Aplan“ pasiūlymas, o SRP  liko antroje pasiūlymų eilės vietoje, ko pasekoje, reikalavo jį pripažinti laimėtoju pirkime.

Praėjusią savaitę teismas nustatė, jog SRP reikalavimai yra nepagrįsti, o tai taip pat reiškia, jog VVDK teisėtai ir pagrįstai pripažino UAB „Aplan“ laimėtoju pirkime.

Nutartyje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, padarė pagrįstą išvadą, kad VVDK neturėjo pagrindo kvalifikuoti UAB „Aplan“ pirkime pateiktą informaciją kaip melagingą ir (ar) spręsti dėl pašalinimo iš pirkimo dėl melagingos informacijos pateikimo. Objektyvių duomenų, kurių pagrindu teisėjų kolegija analizuojamą situaciją galėtų vertinti kitaip, nei ją įvertino pirmosios instancijos teismas, SRP nepateikė, o vien tai, kad ji nesutinka su teismo atliktu įrodymų vertinimu, juos interpretuoja kitaip, nesudaro pagrindo konstatuoti įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimą.

SRP taip pat nepagrindė savo ieškinio reikalavimų dėl pasiūlymo tikslinimo (ne)teisėtumo, kaip tai numato Viešųjų pirkimų tarybos patvirtintos taisyklės. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, jeigu perkančiajai organizacijai (VVDK) pagal turiningojo vertinimo principą nepavyksta nustatyti tiekėjo pasiūlymo tikrojo turinio ir jo atitikties iškeltiems reikalavimams, ji turi pareikalauti iš dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju.

Teismo procesas prasidėjo dar 2023 m. liepos mėnesį. Bylą VVDK laimėjo dar pirmojoje instancijoje, o SRP pareiškus apeliacinį skundą, reikalavimai nebuvo tenkinti. Byla buvo laimėta atmetus visus SRP reikalavimus.