Konsultavome Lietuvos akvakultūros technologijų bendrovę „Local Ocean“ intelektinės nuosavybės klausimais, susijusiais su jos kuriama tvaria ir ekologiška technologija, skirta aukštos kokybės krevečių auginimui.

Kokybiškų krevečių tiekimas saugant jūrų gyvūniją ir augaliją

„Local Ocean“ gamybos metodas sukurtas siekiant užtikrinti kuo mažesnį poveikį ekologijai. Bendrovės auginimo metodai apima atsinaujinančios energijos naudojimą, nulinį vandens keitimą, atliekų perdirbimą ir pakartotinį naudojimą. „Local Ocean“ taiko aukštos kokybės kontrolės standartą, todėl krevečių gamyboje uždraudė naudoti chemines medžiagas, antibiotikus ir sintetinius produktus.

Kurdama krevečių auginimo metodus, užtikrinančius itin kokybiškas krevetes ir ekologinį veiksmingumą, „Local Ocean“ siekia kovoti su didelių mangrovių plotų naikinimu, pernelyg intensyvia krevečių žvejyba laukinėje gamtoje ir reikšmingais žmogaus teisių pažeidimais krevečių auginimo versle.

Mūsų paslaugos ir komanda

Mūsų komanda, kurią sudarė ekspertas Stasys Drazdauskas ir teisininkė Raminta Matulytė, atliko išsamią teisinę analizę bendrovės Veiklos laisvės ataskaitai (angl. Freedom-to-operate report arba FTO) dėl krevečių auginimo metodo. Mūsų paslaugas sudarė esamų akvakultūros auginimo technologijų patentų paieška ir bendrovės taikomų metodų palyginimas. Parengtoje Veiklos laisvės ataskaitoje apžvelgiamos trečiųjų šalių patentų teisės ir galima pažeidimo rizika.

Teisines paslaugas suteikėme nemokamai pagal mūsų vykdomą „Shared Mission“ 2022 metų programą. Įgyvendindami programą kasmet suteikiame 100 000 eurų vertės nemokamų teisinių ir mokestinių konsultacijų bendrovėms ir iniciatyvoms, siekiančioms inovatyviais projektais skatinti gerovę tiek vietos bendruomenių, tiek tarptautiniame lygmenyje.