Sėkmingai atstovavome „Amston“, lyderiaujančiai strateginių žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų bendrovei, kuri buvo apkaltinta kandidato į darbuotojus diskriminacija.

Kandidato skundą nagrinėjo lygių galimybių kontrolierius

Kandidatas, kurio nepasirinko darbdavys, pateikė skundą lygių galimybių kontrolieriui teigdamas, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl diskriminacinių motyvų: amžiaus, etninės priklausomybės, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais. Tokią išvadą kandidatas padarė todėl, kad mūsų klientas, atsakydamas į kandidato prašymą paaiškinti, dėl kokių priežasčių jis nebuvo pasirinktas, atsakė, kad taip atsitiko dėl „kultūrinių neatitikimų“.

Įrodėme, kad kliento sprendimas nebuvo grindžiamas diskriminacinėmis nuostatomis

Mums pavyko įrodyti lygių galimybių kontrolieriui, kad pasakymu „kultūriniai neatitikimai“ buvo kalbama apie įmonės vidinę kultūrą, prie kurios kandidatas galimai būtų nepritapęs. Lygių galimybių kontrolierius pripažino, kad kandidatas nebuvo pasirinktas dėl charakterio ir kitų jo asmeninių savybių, kurios negalėtų būti apibrėžtos kaip „kultūrinės“ lygių galimybių prasme. Kandidato skundas buvo atmestas.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Žygimantas Pacevičius ir vyresnioji teisininkė Jurgita Karvelė.