Konsultavome „Šiaulių banką“ steigiant 275 mln. eurų „SB modernizavimo fondą“ ir pasirašant sutartis su Europos investicijų banku, Europos Tarybos vystymo banku, „INVL Asset Management“, „Swedbank“ ir Šiaurės investicijų banku dėl fondo finansavimo ir valdymo. Šiaulių banko administruojamą fondą sudarys ne tik investuotojų, bet ir Lietuvos valstybės, Europos struktūrinių ir investicijų fondo ESIF lėšos.

Unikalus finansinis instrumentas

Fondo lėšomis planuojama renovuoti 600 senos statybos daugiabučių namų, pagerinant gyvenimo sąlygas 16 tūkst. namų ūkių. Numatoma, kad įgyvendinus projektą kasmet būtų sutaupyta 200 gigavatvalandžių (GWh) šilumos energijos ir apie 50 tūkst. tonų anglies dvideginio (CO2).

Naujas fondas yra unikalus finansinis instrumentas, skirtas pritraukti privačias lėšas renovacijos finansavimui ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šis išskirtinis sandoris apėmė derybas su daugelio lygių kreditoriais ir sujungė juos į bendrą investicinę platformą, kuriai taikomos reglamento (ES) 2017/2402 dėl pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės.

Mūsų paslaugos ir komanda

Mūsų komandą sudarė partneriai Tomas Kontautas, Mantas Petkevičius ir Indrė Ščeponienė, vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė, Agnė Sovaitė, Vitalija Impolevičienė ir Rasa Mikutienė. Konsultavome klientą struktūrizuojant finansavimo modelį, rengiant ir derinant finansavimo sutartis su investuotojais, fondo valdymo sutartis, rengėme užtikrinimo priemonių sutartis bei konsultavome fondo steigimo klausimais. Tai išskirtinis ir pirmasis tokio pobūdžio sandoris Europoje.