Bendradarbiavome su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Lietuvos banku rengiant deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą. Juo siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams.

Pirmasis tokio tipo dokumentas regione

Aktuali šio standarto redakcija skirta esminei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sričiai – deramam kliento tapatybės nustatymo procesui. Dokumente aprašytos praktikos yra privalomos LBA priklausantiems bankams, kredito unijoms bei specializuotiems bankams. Tai yra pirmasis toks dokumentas regione.

„Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmės finansų sektorių skatina suvienyti pajėgas bei turimas žinias ne tik kovai, bet ir prevencijai. Sudarytas standartas – bendras LBA narių įsipareigojimas savo veikloje vadovautis geriausiomis šios srities praktikomis, turėsiantis ilgalaikį poveikį rinkai, – akcentavo Vytautas Danta, standartą parengusios darbo grupės pirmininkas, LBA Atitikties komiteto vadovas. – Be to, jis leis stiprinti sektoriaus skaidrumą ir reputaciją, suteikdamas mūsų tarptautiniams partneriams galimybę įvertinti Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų taikomas priemones. Labai svarbu, kad turėdami aiškias ir visiems suprantamas taisykles, galėtume užtikrinti sklandų ir greitą procesą – pinigų plovimo prevencija yra itin svarbu, tačiau tokios procedūros neturi tapti kliūtimi normaliam banko ir kliento bendravimui“.

Projekto komanda

Prie standarto kūrimo prisidėjo partneris Augustas Klezys ir vyresnioji teisininkė Jurgita Nikita.