Energetika

Mūsų komanda nuolat konsultuoja sudarant didžiausius energetikos (naftos, dujų, elektros energijos, šilumos ir atominės energetikos) sandorius mūsų regione. Konsultuojame bendroves, investuotojus bei vystytojus ir teikiame visas su energetikos teise ir reguliavimu susijusias paslaugas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Kad ir kokie sudėtingi būtų susitarimai ar reguliavimo klausimai, mūsų energetikos teisės ekspertai yra pasirengę iššūkiams. Mūsų Energetikos komandai talkina integruotas specialistų tinklas, vienijantis teisininkus, kurie specializuojasi ginčų sprendimo, reguliavimo, konkurencijos teisės, aplinkos apsaugos teisės bei įmonių įsigijimų ir susijungimų srityse.

Galime jums padėti šiose srityse

 • energetikos projektų vystymas (pvz., elektros energijos, dujų ir šilumos ūkio jėgainių planavimas; statyba ir modernizavimas; tinklų jungtys; saugyklos)
 • aplinkos apsaugos reguliavimas (pvz., poveikio aplinkai vertinimas, derybos su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir su vietos bendruomenėmis)
 • energetikos projektų finansavimas (viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir koncesija)
 • atitikties ir reguliavimo klausimai (licencijos, leidimai, specialiosios nuostatos, kovos su papirkinėjimu nuostatos, atitiktis reikalavimams prekybos srityje, atitikties programų rengimas)
 • energetikos sektoriaus bendrovių valdymas ir veikla (įmonių, darbo teisės klausimai)
 • viešieji pirkimai energetikos sektoriuje
 • mokesčiai ir muitai, socialinė apsauga
 • konkurencijos teisė (pvz., draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kartelių tyrimai)
 • kainų ir tarifų tvirtinimas
 • tiekimo ir tinklo sutartys
 • energetikos ginčų sprendimas
 • investicijų apsauga
 • apyvartinių taršos leidimų prekyba
 • atsinaujinančiųjų išteklių energija

Susisiekite

Patirtis

 • Teisės patarėjas

  „Lietuvos energija“

  Konsultavome patvirtinant 1 mlrd. eurų vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą bei rengiantis pirmosios 200 mln. eurų emisijos išleidimui ir platinimui.

  1 mlrd. eurų
 • Teisės patarėjas

  „Wartsila Biopower“

  Konsultavome pirmaujantį Suomijos tvarių elektros energijos ir šilumos gamybos sprendimų tiekėją dėl visiškai parengto termofikacinės jėgainės sprendimo bendrovei „Brestenergo“ (jėgainė bus statoma Pružanuose, Bresto srityje).

 • Pardavėjo teisės patarėjas

  „Nelja Energia“

  Konsultavome klientą parduodant 100 % akcijų paketą bendrovei „Enefit Green“, „Eesti Energia“ dukterinei bendrovei. „Eesti Energia“ yra didžiausia energijos gamintoja Baltijos šalyse.

  488 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  „Eesti Gaas“

  Įgyvendinant įmonės restruktūrizavimo projektą teikėme teisines konsultacijas didžiausiai Estijoje didmeninės ir mažmeninės prekybos gamtinėmis dujomis bendrovei „Eesti Gaas“, kuriai taip pat priklauso perdavimo ir pagrindiniai skirstymo tinklai Estijoje.

  Apie 60 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  „Baltic Bioethanol“

  Konsultavome bendrovę teisiniais klausimais rengiantis statyti gamyklą Bauskos pramoniniame parke. Gamykloje bus gaminamas antrosios kartos biokuras iš biomasės. Planuojama, kad projektas Bauskos regionui atneš apie 30 mln. eurų per metus.

  150 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  „Chevron“

  Konsultavome vieną stambiausių Amerikos energetikos sektoriaus įmonių dėl bendros įmonės Lietuvoje, skirtos angliavandenilio resursų paieškai ir gamybai. Teikėme teisines paslaugas derantis dėl bendros įmonės valdymo struktūros, išėjimo iš šalies ir įmonės likvidavimo.

 • Teisės patarėjas

  „Technological Solutions“ ir „Pellet 4Energia“

  Konsultavome stambios atsinaujinančios energijos gamintojos „Nelja Energia“ grupės įmones dėl kogeneracinės jėgainės ir granulių gamyklos statybos Bruocėnuose, Latvijoje.

  Apie 30 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  Estijos atsinaujinančios energijos asociacija

  Konsultavome pagrindinę Estijos atsinaujinančių išteklių energijos gamintojus vienijančią asociaciją įstatymo, kuriuo buvo siekiama pakeisti paramos priemones atsinaujinančių išteklių energijos gamintojams, leidybos procese.

  Apie 100 mln. eurų