Energetika

Mūsų komanda nuolat konsultuoja sudarant didžiausius energetikos (naftos, dujų, elektros energijos, šilumos ir atominės energetikos) sandorius mūsų regione. Konsultuojame bendroves, investuotojus bei vystytojus ir teikiame visas su energetikos teise ir reguliavimu susijusias paslaugas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Kad ir kokie sudėtingi būtų susitarimai ar reguliavimo klausimai, mūsų energetikos teisės ekspertai yra pasirengę iššūkiams. Mūsų Energetikos komandai talkina integruotas specialistų tinklas, vienijantis teisininkus, kurie specializuojasi ginčų sprendimo, reguliavimo, konkurencijos teisės, aplinkos apsaugos teisės bei įmonių įsigijimų ir susijungimų srityse.

Galime jums padėti šiose srityse

 • energetikos projektų vystymas (pvz., elektros energijos, dujų ir šilumos ūkio jėgainių planavimas; statyba ir modernizavimas; tinklų jungtys; saugyklos)
 • aplinkos apsaugos reguliavimas (pvz., poveikio aplinkai vertinimas, derybos su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir su vietos bendruomenėmis)
 • energetikos projektų finansavimas (viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir koncesija)
 • atitikties ir reguliavimo klausimai (licencijos, leidimai, specialiosios nuostatos, kovos su papirkinėjimu nuostatos, atitiktis reikalavimams prekybos srityje, atitikties programų rengimas)
 • energetikos sektoriaus bendrovių valdymas ir veikla (įmonių, darbo teisės klausimai)
 • viešieji pirkimai energetikos sektoriuje
 • mokesčiai ir muitai, socialinė apsauga
 • konkurencijos teisė (pvz., draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kartelių tyrimai)
 • kainų ir tarifų tvirtinimas
 • tiekimo ir tinklo sutartys
 • energetikos ginčų sprendimas
 • investicijų apsauga
 • apyvartinių taršos leidimų prekyba
 • atsinaujinančiųjų išteklių energija

Susisiekite