Paslaugos > Paslauga >

Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ESG)

Priimant investicinius sprendimus ir organizuojant verslo procesus šiandien būtina gerai išmanyti aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. environmental, social and governance, ESG) reguliavimo sistemą, taip pat suprasti ESG suteikiamas galimybes ir keliamus iššūkius. Mūsų komanda yra pasirengusi jums padėti šiose srityse.

„Sorainen“ įvertinta 2024 m. „Legal 500 Green Guide“ EMEA leidime. Šis įvertinimas pabrėžia mūsų ESG praktiką, pirmaujančią regione, bei įsipareigojimą siekti tvarumo.

 

Padėsime suprasti jūsų verslui aktualius tvarumo reikalavimus, atlikti ESG atitikties vertinimą ir paruošti specialiai jums pritaikytą ESG programą. Nuo darbuotojų sveikatos apsaugos ir tiekimo grandinių valdymo iki investuotojų pasitikėjimo stiprinimo – siūlome jūsų poreikius atitinkančias konsultacijas visais su ESG susijusiais teisiniais ir mokesčių klausimais.

Susisiekite

Siūlote arba siekiate gauti žaliąjį finansavimą?

Supažindinsime jus su reikalavimais, taikomais norint gauti žaliąjį finansavimą, arba padėsime sukurti žaliojo finansavimo sistemą šios rūšies finansavimo teikėjams. Žaliosios obligacijos, žaliųjų investicijų fondai ir paskolos, ESG rizikų draudimas – puikiai išmanome visas šias sritis.

Kuriate ESG ataskaitų teikimo mechanizmą?

ESG ataskaitų teikimo reikalavimai sparčiai kinta, ypač kalbant apie reikalavimus, taikomus finansų sektoriaus įmonėms. Jei turite sukurti ataskaitų teikimo mechanizmą, esame pasirengę jums padėti.

Net jei jums nėra taikomi griežti reikalavimai, gali būti naudinga susipažinti su gerąja patirtimi šioje srityje ir privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. soft law) nuostatomis, siekiant patenkinti investuotojų ar finansuotojų lūkesčius.

Sudarote sandorius žaliosios energetikos sektoriuje?

Turime daug patirties konsultuojant klientus žaliosios (saulės ir vėjo) energetikos projektų klausimais ir mielai padėsime jums parengti sandorių dokumentus.

Atitiktis ESG reikalavimams padeda užtikrinti suinteresuotų šalių interesus

Atliepdami investuotojų, akcininkų, darbuotojų ir klientų lūkesčius padidinsite pasitikėjimą jūsų verslu. Įmonėms tampa vis svarbiau turėti gerai organizuotą sistemą, apimančią nuolatinę ESG rizikos valdymo priežiūrą, vidaus politiką, tiekimo grandinės valdymą ir tinkamus informacijos atskleidimo mechanizmus. Mūsų komanda turi reikiamų žinių ir gali patarti jums visais susijusiais teisinio reguliavimo ir atitikties klausimais.

Galime jums padėti šiose srityse

Aplinkos apsauga

 • aplinkosaugos leidimai ir reikalavimai
 • gamtos išteklių naudojimas
 • sveikatos, aplinkosaugos ir saugos reguliavimas bei leidimai
 • atsakomybė už žalą aplinkai
 • atliekų ir pavojingų medžiagų tvarkymas
 • atsinaujinančių išteklių energetikos reguliavimas ir plėtros projektai (vėjo, saulės, biomasės, biokuro, hidroenergijos, švaraus vandenilio ir kt.)
 • ginčai ir teisminiai procesai aplinkosaugos srityje
 • prekyba apyvartiniais taršos leidimais
 • cheminių medžiagų reguliavimas, įskaitant cheminių medžiagų, biocidų ir ploviklių patekimo į rinką reguliavimą, vertinimą ir leidimų išdavimą

Finansai

 • žaliosios obligacijos
 • žaliosios paskolos
 • žalieji fondai ir investicijų valdymas
 • bendrosios civilinės atsakomybės, produkto civilinės atsakomybės, klimato rizikos, kibernetinių rizikų ir kitų ESG rizikų draudimas

Valdysena ir teisinė atitiktis

 • įmonių valdysena ir santykiai su akcininkais
 • kovos su kyšininkavimu ir sukčiavimu reguliavimas
 • vidaus tyrimai, rizikos valdymas ir ginčai
 • kovos su pinigų plovimu reguliavimas
 • sankcijos ir prekybos reikalavimų laikymasis
 • gairės, stebėsena ir mokymai

Prekyba ir reguliuojamos industrijos

 • produktų reguliavimas ir sauga (prekybos ir ženklinimo reikalavimai, sertifikavimas ir kt.)
 • intelektinės nuosavybės teisių į tvarias prekes ir paslaugas apsauga

Darbo teisė

 • darbo teisės ir kolektyviniai darbo santykiai
 • darbuotojų sveikata ir sauga
 • atlygio politika ir skatinimas
 • pranešimo apie pažeidimus, kovos su priekabiavimu ir diskriminacija politikos
 • įvairovės ir įtraukties reguliavimas

Kita

 • įmonių vidaus taisyklių ir elgesio kodeksų pritaikymas pagal nacionalinius teisės aktus
 • teisminiai ginčai ir patikrinimai, apimantys visus aukščiau išvardytus klausimus
 • bendravimas su atitinkamomis reguliavimo institucijomis ir valstybinėmis įstaigomis
 • rėmimas ir kiti komerciniai susitarimai tarp įmonių ir ne pelno / visuomeninių organizacijų

Susisiekite