Kapitalo rinkos

Mūsų firmos biurai dirba kaip viena komanda, todėl esame sukaupę visapusiškų žinių ir patirties tokios srityse kaip valstybės skolos sandoriai, įmonių obligacijos (tarp jų ir žaliosios) bei pirminis viešas akcijų siūlymas. Pasitelkdami Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sukauptas žinias ir praktinę patirtį, padėjome „Nasdaq“ įkurti pirmąjį tarptautinį centrinį vertybinių popierių depozitoriumą Europoje pagal CVPD reglamente nustatytą naująją tvarką. Bendradarbiaudami su ISDA (Tarptautine apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija) Lietuvoje parengėme teisės aktus dėl baigiamosios užskaitos. Taip pat visose trijose Baltijos šalyse rengiame teisės aktus dėl padengtųjų obligacijų, kurie suteiktų bankams galimybę naudoti naują finansavimo įrankį, o investuotojams – galimybę investuoti į naują turto klasę.

Galime jums padėti šiose srityse

  • licencijavimas
  • rinkos reguliavimas
  • atitiktis ir veiklos vykdymo taisyklės
  • naujų investavimo produktų kūrimas
  • teisės aktų reforma

Susisiekite