Projektų finansavimas ir viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Kiekvienas didelės apimties ambicingas projektas yra susijęs su reikšminga rizika ir turi ilgalaikį poveikį bei finansinių pasekmių – visus šiuos aspektus būtina pastebėti ir suprasti, taip pat paskirstyti projekto bendrovei, investuotojams, perkančiajai organizacijai ir finansuotojams. Tai gali būti kelias arba viešojo naudojimo pastatas, nutiestas arba pastatytas taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, infrastruktūros objektas ar gamykla, kurios statybai skirta plėtros fondo parama. Kaip investuotojas esate suinteresuotas, kad projekto rizika būtų atskirta nuo kitų jūsų verslų. Jei esate finansuotojas, jums svarbu žinoti galutinio skolininko rizikos profilį ir pajamų srautus. Turime patirties sprendžiant šiuos ir daugelį kitų klausimų, nors regione veikla projektų finansavimo bei viešosios ir privačios partnerystės (VPP) srityje dar tik pradedama plėtoti. Tikimasi, kad ateityje mūsų rinkose įgyvendinamų VPP projektų daugės, tad esame pasirengę tapti vertinga jūsų konsultantų komandos dalimi. Kai tenka rengti planą, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas, kalbame ta pačia kalba kaip finansų bei technologijų ekspertai.

Galime jums padėti šiose srityse

 • projektų struktūrizavimas (įskaitant mokesčius)
 • viešieji pirkimai
 • projektų finansavimas
 • žemė ir teritorijų planavimas
 • statyba
 • draudimas
 • konkurencijos ir reguliavimo klausimai
 • dokumentų rengimas ir derybos visuose projektų finansavimo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės sandorių etapuose

Susisiekite

Patirtis

 • Teisės patarėjas

  SEB bankas

  Palangos aplinkkelio projekto finansavimas – tai yra pirmas projektas Lietuvos susisiekimo sektoriuje, įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

  virš 35,8 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  EBRD

  Konsultavome dėl paskolos įmonių grupei „Modern-Expo“, skirtos gamybos apimčių didinimui dviejose gamyklose Baltarusijoje ir Ukrainoje.

  15 mln. JAV dolerių
 • Teisės patarėjas

  NEFCO

  Konsultavome tarptautinę finansų instituciją (kurią įsteigė penkios Šiaurės šalys, siekdamos finansuoti žaliųjų investicijų projektus) sudarant sutartį su „BaltCap“ dėl investicijų į naują infrastruktūros fondą Baltijos šalyse.

 • Teisės patarėjas

  „DNB Bank“, „Nordea Bank“, „Skandinaviska Enskilda Banken“ ir „Swedbank“

  Konsultavome dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivo-saugyklos finansavimo. Laivas-saugykla, pavadintas „Independence“, yra sėkmingas valstybės strateginis projektas Lietuvoje.

  250 mln. JAV dolerių
 • Teisės patarėjas

  EBRD

  Konsultavome Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (angl. European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) dėl paskolos teikimo „Modus“ grupei. Paskola buvo skirta finansuoti keturių biodujų jėgainių statybą, įrengimą ir eksploatacijos pradžią. Tai buvo pirmoji EBRD investicija į Baltarusijos atsinaujinančios energijos sektorių.

  15 mln. JAV dolerių
 • Teisės patarėjas

  Estijos kelių administracija

  Drauge su „PricewaterhouseCoopers“ ir „Hogan Lovells“ konsultavome klientą rengiantis svarbiam viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektui – nacionalinio kelio, jungiančio Taliną su antru didžiausiu Estijos miestu Tartu ir pasibaigiančiu ties Rusijos siena (Kose-Mäo kelias) statybai ir priežiūrai.

  173 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  „Eksportfinans“

  Konsultavome Norvegijos eksporto kredito įstaigą dėl trijų naujų keltų, kuriuos pagamino Norvegijos laivų gamykla, finansavimo. Keltai buvo skirti „Saaremaa Shipping Company“ aptarnaujamiems maršrutams iš žemyninės Estijos dalies į Saremos ir Hyjumo salas.

  81 mln. eurų
 • Teisės patarėjas

  Rygos savivaldybė

  Teikėme teisines paslaugas Rygos savivaldybei vertinant teisines rizikas, susijusias su Šiaurės koridoriaus statyba.

Naujienos