Projektų finansavimas ir viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Kiekvienas didelės apimties ambicingas projektas yra susijęs su reikšminga rizika ir turi ilgalaikį poveikį bei finansinių pasekmių – visus šiuos aspektus būtina pastebėti ir suprasti, taip pat paskirstyti projekto bendrovei, investuotojams, perkančiajai organizacijai ir finansuotojams. Tai gali būti kelias arba viešojo naudojimo pastatas, nutiestas arba pastatytas taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, infrastruktūros objektas ar gamykla, kurios statybai skirta plėtros fondo parama. Kaip investuotojas esate suinteresuotas, kad projekto rizika būtų atskirta nuo kitų jūsų verslų. Jei esate finansuotojas, jums svarbu žinoti galutinio skolininko rizikos profilį ir pajamų srautus. Turime patirties sprendžiant šiuos ir daugelį kitų klausimų, nors mūsų regione veikla projektų finansavimo bei viešosios ir privačios partnerystės (VPP) srityje dar tik pradedama plėtoti. Tikimasi, kad ateityje mūsų rinkose įgyvendinamų VPP projektų daugės, tad esame pasirengę tapti vertinga jūsų konsultantų komandos dalimi. Kai tenka rengti planą, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas, kalbame ta pačia kalba kaip finansų bei technologijų ekspertai.

Galime jums padėti šiose srityse

  • projektų struktūrizavimas (įskaitant mokesčius)
  • viešieji pirkimai
  • projektų finansavimas
  • žemė ir teritorijų planavimas
  • statyba
  • draudimas
  • konkurencijos ir reguliavimo klausimai
  • dokumentų rengimas ir derybos visuose projektų finansavimo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės sandorių etapuose

Susisiekite