Atstovavimas tarptautiniuose teismuose

Esame sukaupę reikšmingą patirtį atstovaujant klientams tarptautiniuose teismuose – Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Europos Žmogaus Teisių Teisme, Eurazijos ekonominės sąjungos teisme ir kituose tarptautiniuose teismuose.

Europos Žmogaus Teisių Teisme ne kartą atstovavome klientams tarptautinės reikšmės bylose. Jei bylos nagrinėjimas nacionaliniuose teismuose užtruko nepagrįstai ilgai, už ekspropriaciją gautos kompensacijos dydis buvo neteisingas, valdžios institucijos pažeidė teisę į saviraiškos laisvę ar susiklostė kitos aplinkybės, prieštaraujančios Europos žmogaus teisių konvencijai, galite pasikliauti mūsų patyrusių ir kvalifikuotų teisininkų komanda, kuri pasiūlys jūsų individualiam atvejui tinkamus sprendimus.

Taip pat sėkmingai atstovavome klientams ES teismuose: Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme. Mūsų komanda yra laimėjusi bylą prieš Europos Komisiją ir sėkmingai atstovavusi klientams įvairiose prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrose. Ginčai, kuriuose atstovaujame klientams Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, dažnai susiję su klausimais, dėl kurių dar  nėra suformuota teismų praktika. Tokios bylos daro įtaką nacionaliniuose teismuose sprendžiamiems reikšmingiausiems ginčams, kai teismų sprendimais sukuriami svarbūs precedentai.

Be to, esame ne kartą dirbę su Eurazijos ekonominės sąjungos teismu. Mūsų patirtis čia apima įvairias sritis – nuo klientų konsultavimo ginčuose iki ekspertinių išvadų teismo nagrinėjamais klausimais teikimo. Mūsų komandos nariai taip pat yra sukaupę patirties dirbdami generaliniais patarėjais Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ekonominiame teisme (NVS ekonominis teismas) ir Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID).

Patyrusi komanda

Išsamios mūsų specialistų teisės žinios, patirtis ir kalbų mokėjimas užtikrina, kad kiekvienoje byloje klientams atstovaujame profesionaliai ir atsižvelgdami į ginčo specifiką. Daugelis mūsų teisininkų yra viešosios nuomonės formuotojai ir dėstytojai Europos ar tarptautinės teisės srityse, prisidedantys prie šių teisės sričių vystymo ir būsimų specialistų ugdymo.

Galime jums padėti šiose srityse

  • Europos Sąjungos teisės aktų neatitinkančių nacionalinės teisės aktų ginčijimas ir reikalavimas iš valstybės narės atlyginti žalą (atstovavimas nacionaliniuose teismuose ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme)
  • Europos Sąjungos institucijų veiksmų ar neveikimo ginčijimas (įskaitant ikiteismines procedūras bei ieškinius Bendrajam Teismui ir Teisingumo Teismui)
  • atstovavimas Teisingumo Teisme nagrinėjant apeliacinius skundus dėl Bendrojo Teismo sprendimų ir nutarčių
  • atstovavimas Teisingumo Teisme vykstant prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrai
  • Skundai prieš valstybę dėl žmogaus teisių pažeidimų (bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme)
  • atstovavimas Eurazijos ekonominės sąjungos teisme sprendžiant klausimus, susijusius su Eurazijos ekonominės sąjungos komisijos sprendimų ar veiksmų, turinčių įtakos juridinių asmenų teisėms, ginčijimu

Susisiekite