Teritorijų planavimas

Esame pasirengę padėti sprendžiant visus teritorijų planavimo klausimus regione. Dalyvavome daugelyje precedentinių bylų ir konsultavome žinomus nekilnojamojo turto vystytojus dėl klausimų, susijusių su teritorijų planavimu, paveldosauga ir saugomomis teritorijomis.

Jei jums reikalinga pagalba įgyvendinant stambius infrastruktūros projektus, galite pasikliauti mūsų komanda – sujungiame patirtį energetinės plėtros ir nekilnojamojo turto vystymo srityse, kad užtikrintume sklandų projektų valdymą ir pramoninių ar gamybinių objektų testavimą bei perdavimą eksploatuoti.

Esate nekilnojamojo turto vystytojas, kurio teisės vystyti projektą yra nepagrįstai ribojamos? Padedami ginčų sprendimo komandos, galime patarti, ar verta mėginti ginčyti centrinės arba vietos valdžios institucijų nustatytas taisykles ir taip apsaugoti jūsų interesus. Mūsų komandoje yra specialistų, turinčių profesinės patirties valstybinėse institucijose, taip pat nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo sektoriuje – jie puikiai žino, kas yra aktualu komercinės arba gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vystytojams.

Palaikome profesinius santykius su nacionalinės ir vietos valdžios institucijomis, kad padėtume klientams dalykiškai ir konstruktyviai spręsti jiems kylančius klausimus.

 

Galime jums padėti šiose srityse

  • teritorijų planavimas, įskaitant bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus, apsaugos zonas ir kt.
  • vietos ir tarptautinis architektūros paveldas, įskaitant senamiesčio apsaugos reglamentus, ir kt.
  • žemės arba žemės nuomos teisės įsigijimas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas, žemės paskirties ir naudojimo sąlygų keitimas ir kt.
  • žemės ir miškų ūkio paskirties žemės įsigijimas ir konsultacijos dėl šių sektorių reglamentavimo
  • ginčai dėl teritorijų planavimo reglamentų, trukdančių plėtrai

Susisiekite