Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes novērtējuma un priekšlikuma Eiropas Centrālās banka (ECB) 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu izsniegt INDEXO Banka licenci kredītiestādes darbībai.

INDEXO Banka plāno fokusēties uz ikdienas banku pakalpojumu sniegšanu, karšu izsniegšanu, kreditēšanu un noguldījumu pieņemšanu. Sākotnēji INDEXO Banka pakalpojumi būs pieejami privātpersonām.

Latvijā pašlaik strādā 10 kredītiestādes un četras ārvalstu banku filiāles.

INDEXO bankas padomes sastāvā ir arī mūsu partnere, zvērināta advokāte Ramona Miglāne, kura kopš 9. maija ir pievienojusies mūsu birojam un kopā ar partneri Rūdolfu Eņģeli vada Finanšu un apdrošināšanas prakses grupu.

“Šis ir ļoti nozīmīgs notikums Latvijas banku sektoram, jo, kā norāda Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile, licence kredītiestādes darbībai Latvijā jaunam dalībniekam izsniegta pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma, turklāt, Latvijas Bankas un ECB uzraudzībā. Ir padarīts milzīgs darbs 2 gadu garumā un vislielākie aplausi pienākas Valdim Siksnim un Henrik Karmo, kuru vadībā šis unikālais notikums tika īstenots. Esmu neizsakāmi pateicīga un saviļņota par man doto iespēju būt līdzās šajā Latvijas finanšu sistēmai tik svarīgajā notikumā, gan piedaloties stratēģisku jautājumu izlemšanā, gan līdzdarbojoties jaunās bankas politiku izveidošanā un apstiprināšanā” uzsver Ramona Miglāne.

Lasiet arī:

Sorainen stiprina Finanšu un apdrošināšanas prakses grupu ar Ramonas Miglānes pievienošanos