Par mani

Esmu partnere un Latvijas biroja Finanšu un apdrošināšanas prakses grupas vadītāja. Jau kopš 2007. gada esmu praktizējusi finanšu sektorā, tajā skaitā, piedaloties vairāku ievērojamu un starptautiski atzītu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu izveidošanā. Vienlaikus mani ļoti aizrauj iespējkapitāla un M&A darījumi, un labprāt savu atbalstu sniedzu jaunuzņēmumu vides attīstīšanai Latvijā.

Profesionālās aktualitātes

Finanšu tehnoloģijas. Savu atpazīstamību finanšu tehnoloģiju jomā esmu iemantojusi, pateicoties juridiskās palīdzības sniegšanai vairāku gadu garumā starptautiski atzītiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem kā Mintos, Nectaro, Twino, Eleving, DelfinGroup, Mobilly, Indexo u.c. Vienlaikus esmu aktīvi piedalījusies finanšu tehnoloģiju jomas attīstībā kopumā, tajā skaitā, izstrādājot Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīnijas un lasot lekcijas par alternatīvās finansēšanas veidiem biznesa augstskolā “Turība”.

Regulētais tirgus. Esmu strādājusi pie vairāku regulētā tirgus dalībnieku licencēšanas un atbilstības projektiem, tajā skaitā, Indexo IPAS 3.pensiju līmeņa licences, SIA Provendi Asset Management AIFP alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka reģistrācijas, Nectaro pamata prospekta apstiprināšanas ABS vērtspapīriem un Eleving Finance S.A. 100 miljoni EUR obligāciju emisijas. Kā Indexo Banka padomes locekle piedalos arī bankas licencēšanas procesā, kas ir unikāla pieredze.

Nebanku finansēšana. Kopš 2007. gada esmu sniegusi atbalstu dažādiem nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, palīdzot izveidot pirmo tiešsaistes nebanku kredītu devēju SMS Credit. Esmu konsultējusi un atbalstījusi tādus ievērojamus spēlētājus kā DelfinGroup, Mogo, Primero Finance un Muiltitude bank gan jaunu produktu izstrādē, gan attiecībās ar PTAC. Ar manu līdzdalību komersanti ir saņēmuši 4 patērētāju kreditēšanas licences un 3 kredītstarpnieku licences.

Iespējkapitāls. Jau vairāk nekā 12 gadu sniedzu atbalstu gan iespējkapitāla fondiem un biznesa eņģeļiem, gan jaunuzņēmumiem, kuri piesaista šādu kapitālu. Šīs pieredzes gaitā esmu atbalstījusi gan vietējos fondus – FlyCap, Altum Kapitāla Fondu, Buildit un ZGI Capital, gan ārvalstu fondus – Change Ventures, Innovestor un Presto Ventures. Lai attīstītu jaunuzņēmumu nozari, ar savām zināšanām atbalstu tādus nozares stūrakmeņus kā TechChill un StartIN.

Likumdošanas iniciatīvas. Esmu bijusi pagodināta piedalīties vairāku likumprojektu izstrādē un apspriešanā tādās jomās kā patērētāju kreditēšana, AML, kolektīvā finansēšana, vērtspapīrošana un pensiju fondu darbība, palīdzot uzlabot minēto nozaru regulējumu.

Akadēmiskā pieredze

Latvijas Universitāte, mag.iur. (jurista diploms)

Es piedalos

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija