Darba tiesību forums 2022

Atrašanās vieta: ZOOM, Youtube, Facebook
Laiks: 10:00 - 16:00, novembris 3, 2022
Darba valoda: Latviešu

LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā 3. novembrī organizē ikgadējo Darba tiesību forumu. Šajā pasākumā, kas notiek jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, tiesu, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā.

Šogad Darba tiesību forums pievērsīsies tādiem jautājumiem kā arodbiedrību tiesību piemērošana praksē un  arodbiedrību pārstāvju aizsardzība, darba laika uzskaites problemātika, jo īpaši attālinātā darba gadījumā, vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana praksē, kā arī topošais ES līmeņa tiesiskais darba tiesību regulējums, kas jau rīt būs Latvijas likumdevēja Darba likuma grozījumu darba kārtībā.

Mūsu kolēģis Andis Burkevics, vadošais speciālists, zvērināts advokāts kopā ar citiem ekspertiem piedalīsies paneļa diskusijā – Darba un atpūtas laika uzskaites problēmjautājumi.

Dalība LBAS Darba tiesību forumā sniedz darbiniekam iespēju uzzināt vairāk par savām tiesībām un iespējām tās aizstāvēt. Darba devējam tā sniedz skaidrību par darba tiesību normām un to izpildi. Savukārt tiesneši LBAS Darba tiesību forumā var gūt atziņas darba tiesisko normu interpretācijai, bet valsts puse un akadēmiķi – izdevību uzzināt vairāk par tiesiskā regulējuma piemērošanu praksē, normām, kuras nestrādā un virzienus darba tiesību tālākveidošanai.

LBAS Darba tiesību foruma eksperti tiksies klātienē, savukārt visiem dalībniekiem būs iespēja skatīties tā norisi LBAS YouTube kanālā “LBAS arodbiedribas”: https://youtu.be/YC7ZMSkVUL4.

Plašāk par forumu iespējams arī LBAS mājas lapā ŠEIT.