Par mani

Esmu vadošais speciālists, zvērināts advokāts, specializējos darba tiesībās un personas datu aizsardzībā, un Darba tiesību prakses jomā strādāju jau kopš 1999. gada. Pēdējā laikā esmu sācis interesēties par ESG tēmām, kas saistītas ar nodarbinātības politiku.

Profesionālās aktualitātes

Palīdzība komplicētos jautājumos. Palīdzu klientiem situācijās, kad tiek izbeigtas darba attiecības, ir radušies strīdi un notiek tiesvedība, kā arī ikdienas darba tiesību jautājumos.

Kvalificēts personas datu aizsardzības speciālists. Būtisku daļu sava laika veltu atbilstības jautājumiem – personas datu aizsardzība, darba vide un drošības prasības. Turklāt esmu kvalificēts personas datu aizsardzības speciālists.

Pieredze arodbiedrībā. Pārstāvu klientus darba tiesību pārrunās, ieskaitot sarunas ar darbinieku pārstāvjiem un arodbiedrībām, kā arī strīdos. Pirms Sorainen es sešus gadus strādāju Latvijas arodbiedrībās kā koplīgumu un pārrunu speciālists un vēlāk kā jurists; tādējādi es guvu vērtīgu pieredzi un ieskatu arī “no otras puses”.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM starptautiskajās un Eiropas tiesībās)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (jurista kvalifikācija)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Darījumi un lietas

Visi darījumi