Darbnīca: Vērtībā balstīti iepirkumi

Atrašanās vieta: Radisson Blu Rīdzene Hotel, Kronvalds zāle, Reimersa iela 1
Laiks: 13:00 - 18:00, novembris 2, 2022
Darba valoda: Latviešu /Angļu

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā rīko darbnīcu 2022.gada 2.novembrī viesnīcā Radisson Blu Rīdzene Hotel (Reimersa 1) no plkst.13:00 līdz 18:00, lai kopā ar kolēģiem no vadošajām Eiropas slimnīcām apspriestu praktiskus piemērus medicīnisko ierīču iepirkumu organizēšanai, balstoties uz to ilgtermiņa vērtību.

Pasākumu cikls veidots ar mērķi veicināt zināšanas un izpratni par vērtībā balstītiem iepirkumiem, pamatojoties uz 2022.gadā izstrādāto Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepciju.

Pasākumu cikla pirmajā daļā 22.septembrī interesenti uzzināja, kā saimnieciski izdevīgi iepirkt pacientiem un ārstniecības iestādēm labākos risinājumus. Lekciju vadīja zvērināta advokāte Sorainen Latvijas birojā Katrīne Pļaviņa-Mika.

Pasākuma cikla otrajā daļā dalībnieki kopā ar kolēģiem no vadošajām Eiropas slimnīcām apspriedīs praktiskus piemērus tādu iepirkumu organizēšanai, kas balstīti uz ārstniecības iestāžu, ārstu un pacientu ieguvumiem salīdzinājumā ar gadījumiem, kad tiktu izmantots tikai zemākās cenas kritērijs.

Pasākumā ar lekcijām uzstāsies MedTech Europe vērtībā balstītu iepirkumu vecākais konsultants Hanss Bakss, Dienviddānijas stratēģisko iepirkumu departamenta pārstāvis Karsten Kirkegaard, Ženēvas slimnīcas La Tour izpilddirektors Rodolphe Eurin un vairāku slimnīcu ekspertivairāku slimnīcu eksperti. Darbnīcas praktiskā daļa tiks organizēta atsevišķi – slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu vadītajiem un iepirkumu speciālistiem.

Dalībai darbnīcā laipni aicinām pieteikties veselības aprūpes iestāžu un ārstniecības nozares profesionāļus, lai attīstītu iepirkumu stratēģiju, ievērojot gan ārstniecības mērķus, gan pacientu intereses. Īpaši lūdzam iepirkumu speciālistus pieteikumā minēt vienu noslēgtu vai izbeigtu iepirkumu un tā numuru, kura modernizācijas iespējas vēlaties piedāvāt apspriešanai darbnīcās.

Pasākums notiks latviešu un angļu valodās, tādēļ piesakoties lūdzam norādīt, vai Jums būtu nepieciešams tulkojums no angļu uz latviešu valodu.