Par mani

Kopš piektās klases esmu cīnījusies par taisnīgumu. Tas ievirzīja mani publisko tiesību praksē un motivē palīdzēt gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām uzlabot pārvaldību vai atrisināt strīdus. Vairāk nekā desmit gadu specializējos starptautiskajās, Eiropas Savienības, regulēto nozaru un publisko iepirkumu tiesībās, lai šodien aizstāvētu klientus strīdos vai palīdzētu tos novērst ar starptautiskai praksei atbilstošas lobēšanas palīdzību.

Profesionālās aktualitātes

Strīdi ar valsti. Viens no maniem pirmajiem amatiem bija palīdzēt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim. Šī pieredze man ļauj akcentēt labākos procesuālos argumentus un pārliecināties, ka lieta lietas virzība netiek kavēta. Klienti novērtē manu spēju ātri izprast tehniski sarežģītus tematus un efektīvi vadīt komplicētas tiesvedības, kur satiekas politika, ekonomika un likums. Esmu pārstāvējusi enerģētikas uzņēmumu strīdā par samērīgu peļņu regulētā tarifā ES tiesību izpratnē, pārsūdzējusi Datu valsts inspekcijas sodus un diskutējusi, vai ministriem ir konstitucionālas tiesības prasīt tiesnešiem obligāti vakcinēties. Satversmes tiesa ir lūgusi man sniegt viedokli divās datu aizsardzības lietās.

Novēršam netaisnīgu likumu. Daudzus strīdus var novērst, laikus lobējot taisnīgu nozares regulējumu.  Palīdzu klientiem virzīt pārmaiņas to nozarē un veidot attiecības ar valsts iestādēm, kas šo nozari koordinē. Kopš 2016.gada vadu un pārstāvu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko iepirkumu likuma komiteju. Tas man ļauj uzlabot publisko iepirkumu sistēmu Latvijā un palīdzēt klientiem pielāgot uzņēmuma darbību nākotnes prasībām.

Globāls vēriens. Labāka pārvaldība un valsts iestāžu un tiesu pārliecināšana iespējama tikai globālā kontekstā. Esmu strādājusi par juristu Sidley Austin LLP advokātu birojā Briselē, studējusi starptautisko tirdzniecību un investīciju aizsardzību Džordžtaunas Universitātes Tiesību centrā Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā un konsultējusi Eiropas Komisiju kā pārstāve Pastāvīgajā publisko iepirkumu jomas ekspertu grupā. Es daru visu iespējamo, lai katrs klients piekļūtu labākajiem globālajiem rīkiem un labākajai praksei, un gūtu panākumus biznesā.

Akadēmiskā pieredze

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvija (Mini-MBA, Stratēģiskās vadības programma)

Džordžtaunas Universitātes Tiesību centrs, ASV (LLM grāds ar specializāciju starptautiskajās ekonomikas un biznesa tiesībās, ar izcilību)

Latvijas Universitāte (LLB, LLM)

Es piedalos

Latvijas Zvērinātu advokāt padome

Starptautiskā Privātuma profesionāļu asociācija

Pastāvīgajā publisko iepirkumu jomas ekspertu grupa Eiropas Komisijā