Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadīšana

Atrašanās vieta: Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Laiks: maijs 20, 2024
Darba valoda: Latviešu

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs piedāvā lekciju ciklu “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadīšana”. Programma ir izstrādāta tieši uzņēmumu ilgtspējas vadītājiem, aktualizējoties korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām (CSRD).

Lekciju vadīšanai mācību centrs pieaicina ekspertus ar praktisku pieredzi uzņēmumu ilgtspējas vadībā, kā arī ar zinātniski pētniecisko pieredzi uzsver ilgtspējības būtisko nozīmi biznesa darbībā. Šo ekspertu vidū ir arī mūsu biroja ESG prakses vadītāja, zvērināta advokāte Agita Sprūde š.g. 20. maija lekcijā stāstīja par zaļmaldināšanu un ilgtspējas riskiem piegādes ķēdēs.