Par mani

Esmu advokāte un specializējos strīdu risināšanā. Profesionāli mani visvairāk aizrauj starptautisko strīdu risināšana un “balto apkaklīšu” noziegumu izmeklēšanas. Uzskatu, ka būtiski atrast pareizo ilgtermiņa stratēģiju klientu biznesa vajadzībām, un arī šķietami sarežģītām problēmām ir iespējami racionāli risinājumi.

Profesionālās aktualitātes

Klientu pārstāvība starptautiskos strīdos. Esmu veiksmīgi pārstāvējusi vienu no lielākajām Eiropas apdrošināšanas grupām strīdā starptautiskā komerciālā šķīrējtiesā (SCC) saistībā ar domstarpībām, kas radās pēc uzņēmuma iegādes pārdevēja sniegto garantiju pārkāpuma dēļ.

Darbojos komandā, kas palīdzēja klientam E energia panākt labvēlīgu spriedumu pret Latvijas Republiku tās pirmajā ieguldījumu šķīrējtiesas procesā Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centrā (ICSID).

Cīņa ar korporatīvajiem noziegumiem. Pārstāvu Dassault Systèmes SolidWorks Corporation tiesībsargājošās iestādēs – policijā, prokuratūrā un tiesās – visos jautājumos, kas saistīti ar klienta programmatūras pretlikumīgu izmantošanu.

Esmu sniegusi palīdzību vienam no Ziemeļvalstu lielākajiem IT uzņēmumiem, gan konsultējot, gan izstrādājot ārkārtas rīcības plānu, situācijā, kad uzņēmuma bijušais darbinieks tika apsūdzēts par citā valstī veiktu kukuļošanu. Regulāri arī pārstāvu klientus, kuri kļuvuši par krāpšanas vai kibernoziegumu upuriem, tostarp palīdzot veikt izkrāpto aktīvu izsekošanu, apķīlāšanu un atgūšanu.

Zināšanas farmācijas sektorā. Esmu palīdzējusi farmācijas nozares pārstāvjiem izveidot Latvijas Zāļu verifikācijas organizāciju. Es turpinu piedalīties šajā projektā, sniedzot visu nepieciešamo juridisko atbalstu, lai Latvijā ieviestu Viltoto zāļu direktīvu un nodrošinātu Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas izveidi.

Akadēmiskā pieredze

  • Londonas Universitāte, Apvienotā Karaliste (atsevišķi kursi vadības zinībās un salīdzināmajās tiesībās)
  • Bordo Universitāte, Francija (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Starptautiskās tirdzniecības kameras Jauno šķīrējtiesnešu forums (ICC YAF)
  • Komerciālās šķīrējtiesas starptautiskā padome (Young ICCA)
  • Starptautiskais investīciju strīdu izšķiršanas centrs (Young ICSID)